جواب مرحله 959 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 959 جدولانه یک

جواب مرحله 959 جدولانه یک

اثر آلبر کامو -> کالیگولا
صافی -> فیلتر
پند دهنده -> ناصح
کفیل -> ضامن
برادر پدر -> عمو
بدون موی -> لغ
رب‌النوع -> الهه
سپاس داشتن -> امتنان
چینه دیوار -> دای
قطعه بالای سیلندرها -> سرسیلندر
بانشاط و سرحال -> سردماغ
به علاوه -> مضافا
به درستی -> حقیقتا
مرغ ماهیخوار -> حواصیل
چندین درس -> دروس
گیاهی طبی -> ساتل
کنایه از شخص عبوس -> ایینهدق
بومی -> محلی
سنگ شده -> متحجر
پایین حوض -> تگ
پیش‌تر، جلوتر -> فراتر
شیطان -> اهریمن
برگزیده -> ممتاز
سخن بریده بریده -> منمن
پایین، به سوی پایین -> فرو
پیوست -> ضمیمه
زمان -> وقت
آشکار -> معلوم
غیر قابل کشت -> لمیزرع
مطلع -> مستحضر
از اسباب بازی کودکان -> جغجغه
لحظه -> دم
کهنه پسند -> مرتجع
به اختصار -> اجمالا
دلایل آشکار -> بینات
مسئول امور منزل -> خانهدار
وزن موسیقی -> ریتم
از سنگ‌های قیمتی -> یاقوت
بیشتر -> اغلب
اثر نظامی -> اسکندرنامه
استنطاق -> بازجویی
بهرام -> مریخ
امرود -> مل
به دنیا آوردن -> زا
خنک کردن -> تبرید
تراژدی -> غمنامه
میدان جنگ -> مصاف
از پاپوش‌ها -> چکمه
قطار -> ترن
سنگ بزرگ مسطح -> تختهسنگ
کمتر -> اقل
عکس العمل -> واکنش
اهالی یک مملکت -> تبعه
خوردن عرب -> اکل
حق ناحق -> وتو
فرزند -> ولد
کلام معتبر -> نص
معالجه -> مداوا
خدای باستان -> را
پس ماندن -> تاخر
دارای سبیل پرپشت -> سبیلو
صمغ ساقه گون -> کتیرا
فرمانده ارتش -> امیر
بازتاب -> رفلکس
از مذاهب بودایی -> ذن
نوعی ستاره -> دنبالهدار
شکاف و تراک -> کاف
شهری در فرانسه -> کن
نوعی ماهی -> شیم
یونجه -> قت
آسیب -> اک
چوبدستی کلفت -> چماق
ولی -> لیکن
اثر جامی -> هفتاورنگ