جواب مرحله 958 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 958 جدولانه یک

جواب مرحله 958 جدولانه یک

برگزیدگان قوم -> خواص
در عوض -> متقابلا
نوعی رقص ایرانی -> باباکرم
پوست دباغی شده گاو -> چرم
وسیله تعیین جهت باد -> بادنما
جواب سلام -> علیکالسلام
نویسنده طاعون -> البرکامو
حرف دوم یونانی -> بتا
دلیر و شجاع -> نیو
اسب چاپار -> یام
تمدنی باستانی -> اکد
ناتمام -> ناقص
ناسزا -> دشنام
مقابل نشسته -> ایستاده
شهر خوزستان -> اندیکا
درهم و برهم -> شلمشوربا
اثر گراهام گرین -> دکترفیشرژنوی
عمل جراحی تغییر مسیر -> بایپس
محل ورود -> در
کلیت -> همگی
پوست درخت خدنگ -> توزه
ناسیونال -> ملی
جدا از هم -> سوا
دیدنی در ارتش -> سان
گشودن معما -> حل
یاری خواستن -> استمداد
بدنامی -> ننگ
پیام کوتاه -> اس
گیسوی معشوق -> زلفین
واحد پول مغولستان -> توگریک
سوخت عمده وسایل نقلیه -> بنزین
آزمایش -> ازمون
صورت فلکی بره -> حمل
کرک و پشم -> پت
ساحت و میدان -> پهنه
شراکت -> انبازی
شیشه و قرابه -> کپ
فرزند ذکور -> پسر
فاش کردن خبر -> بث
درشت و بزرگ -> گنده
الگو -> سرمشق
آرواره -> فک
معما و چیستان -> لغز
گیره کاغذ -> کلیپس
حرکت کرم‌گونه -> وول
میوه خوب -> به
شناساندن شخصی به شخص دیگر -> معرفی
روده تابیده -> زه
ادب آموخته -> متادب
شعر متحدالوزن -> مثنوی
طمع -> از
پرتاب کردن -> رمی
وی -> او
سنگ عصاری -> غن
حیوان گران‌پوست -> خز
زیرکی -> هوش
خوردنی ته قابلمه -> تهدیگ
سر باز زدن -> امتناع
عظمت و شوکت -> کبکبه
قوم ایرانی -> لر
پناهگاه -> ماوا
ناگهان خودمانی -> زرت
در بر دارنده -> حایز
ساعی -> کوشا
افسوس -> حسرت
دوستدار -> محب
مذهب و کیش -> دین
درک و شعور -> فهم
وارد کردن ضربه به چیزی -> زدن
پیاله و جام -> قدح
گل سرخ -> رز
فریب دادن کسی -> بازیدادن
علامت جمع -> ها
مستی -> سکر
میوه جالیزی -> خربزه
نوعی اسباب‌بازی -> یویو
دست عرب -> ید
آب حیات -> ابزندگانی
انتها یا قعر چیزی -> ته