جواب مرحله 957 جدولانه یک

22 فروردين 1397
جواب مرحله 957 جدولانه یک

جواب مرحله 957 جدولانه یک

اثر الکساندر پوشکین -> دخترانسیاه
همراه کوپال -> یال
شراب -> خمر
لذت‌ها -> لذایذ
رنج و محنت -> لگ
مورد بحث -> مطرح
غذای بیمار -> اش
سوسمار -> ضب
زدن قلب -> ضربان
اثر گراهام گرین -> کنسولافتخاری
قوانین حاکم بر رفتار نظامیان -> انضباط
میخ سر پهن -> گلمیخ
سقف محدب -> طاق
اجسام ریز -> ذرات
مرغ سحر -> شباهنگ
عهد و پیمان -> شرط
واسطه -> دلال
کله -> سر
روحانی زرتشتی -> موبد
قوم کم‌حرف -> لر
همراه مرج -> حرج
انکار کردن -> حاشا
اشاره به دور -> همان
تازه ترکی -> ینی
زشت و پلید -> قبیح
مقابل -> ازا
نوعی گل سرخ -> لاله
کشور آمریکای شمالی -> پاناما
سنگ آتشفشانی -> اذرین
اهل و عیال دارد -> متاهل
کالا -> جنس
سال ترکی -> ییل
مقتضی -> لازمه
تحمل ناز کردن -> نازکشیدن
داماد -> ختن
دهان کجی -> یی
شهر مرکزی -> نیمور
نوعی برادر و خواهر -> ناتنی
ویتامین جدولی -> کا
نویسنده «غیب گوی روستا» -> روسو
پسوند آلودگی -> اگین
شهرستان آذربایجان‌شرقی -> چاراویماق
خشنودی -> رضا
تربت -> خاک
پاساژ -> بازارچه
واحد پول ترکیه -> لیره
گوارا -> هنی
ماهی هزار کیلویی -> تن
از حروف یونانی -> مو
تراشیدن -> حک
گمراه کننده -> ضاله
سر -> کله
سخن بی‌پرده -> رک
اداره کننده کارهای شخص بزرگ -> پیشکار
نامبارکی -> نحوست
گفتگو -> محاوره
حرف پانزدهم یونانی -> امیکرون
کشوری در قاره کهن -> لایوس
پهلوان -> یل
شهری در ترکیه -> ادانا
هالو -> سادهلوح
کلام پرسش -> ایا
نوعی اسباب بازی -> لگو
آقای اسپانیایی -> دن
مالک و صاحب -> ذا
میوه ترش و شیرین -> لیمو
علامت جمع -> ان
ناخوشایند -> ناگوار
کمربند نظامی -> فانوسقه