جواب مرحله 955 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 955 جدولانه یک

جواب مرحله 955 جدولانه یک

اثر صادق هدایت -> سایهمغول
متمایل به یک جهت -> یکوری
پارچه بین رویه و آستر -> لایی
سرخ -> قرمز
نوعی لباس بلند مردانه -> قبا
کشیش -> قس
حلال رنگ -> تینر
وسیله سنجش اسید و باز -> تورنسل
دارو -> دوا
شرابخوار -> بادهپیما
پایتخت لیختن اشتاین -> فادوتس
باقی‌مانده‌ها -> بقایا
شهر استان خوزستان -> باغملک
کم پهنا بودن -> باریکی
جای گرفتن چیزی -> ماخذ
فراق -> دوری
نوعی نقشه کامل -> جهاننما
ثمر، بار -> میوه
شکم روش -> اسهال
عرق نیشکر -> رم
جامعه‌ها -> جوامع
دیباچه -> سراغاز
سرد شدن -> برودت
نشانه تیراندازی -> سیبل
تابلویی از ادوارد مونک -> جیغ
دستور زبان انگلیسی -> گرامر
یک پنجم -> خمس
بزرگ ایل و طایفه -> بکتاش
کشور آفریقایی -> مالاوی
شوخ -> بذلهگو
چسبانیدن -> الصاق
درخت انگور -> مر
میان‌تهی -> کاواک
قند سوخته -> کارامل
از روی قاعده -> اصولا
کنایه از اتومبیل کهنه -> اهنپاره
شتر بی‌کوهان -> لاما
خشکی مزاج -> یبوست
حرف چهارم یونانی -> دلتا
اثر نظامی گنجوی -> خسرووشیرین
ویژه -> اختصاصی
برافراشته -> معلا
قلم تخته سیاه -> گچ
سودای ناله -> اه
سرزنش کردن -> نکوهش
فتنه‌جو -> اشوبگر
بیشتر -> اغلب
کشور آسیایی -> عراق
حرف خوردنی -> نون
سازنده آهنگ -> اهنگساز
دوبین -> لوچ
پاره آتش -> سینجر
دسته و گروه -> اکیپ
همدم -> یار
از حشرات گزنده -> ساس
اجاره بها -> کرا
بانگ سگ -> وغ
نوعی آبنبات -> پولکی
اسب ترکی -> ات
پرنده‌ای کوچکتر از کبک -> تیهو
برگ گل -> گلبرگ
جویها -> انهار
شکافنده -> باقر
دارای رنگ تیره -> شبرنگ
کلام پرسش -> چی
زمان مرگش فرا رسیده -> اجلبرگشته
در شلوار هم هست -> فاق
نشانه نفی و سلب -> بی
سود حرام -> ربا
بریدن سر قلم -> قط
طاقچه بالا -> رف
شیوه و روش -> سیاق
حریفان -> رقبا
اثر فرزانه کرم پور -> نقطهگریز