جواب مرحله 952 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 952 جدولانه یک

جواب مرحله 952 جدولانه یک

عاقبت اندیشی -> پیشبینی
گواهی دادن -> شهادت
مالک و صاحب -> ذو
صف -> رج
سوراخ -> حفره
مدرسه قدیمی -> مکتب
سیلی -> چک
عقل درستی ندارد -> مشنگ
بلی آلمانی -> یا
بالاترین مقام نظامی اروپایی -> مارشال
کمان تیراندازی -> شیو
اثر بالزاک -> دخترچشمطلایی
عفو کردن -> بخشایش
تقلب در وزن جنس هنگام فروختن -> کمفروشی
به سخن آوردن -> استنطاق
ترمز چهارپا -> هش
ایستادن -> برخاستن
مرکز استان البرز -> کرج
خجسته -> سعد
اثر مهرداد اوستا -> تیرانا
بانگ -> خروش
واحد شمارش مغازه -> باب
درمانده و گرفتار -> زابرا
از هم جدا شده -> گسسته
آلونک -> کپر
یرقان -> زردی
واحد نظامی -> تیپ
خستگی -> تعب
علت -> سبب
آسیب -> اک
کشور آفریقایی -> کومور
کسی که به سختی انتخاب می‌کند -> مشکلپسند
هجوم بردن -> تاختن
ترس‌آور -> دهشتانگیز
مانند بودن -> تشبه
پارچه ابریشمی رنگین -> دیبا
کلک -> دوز
بستگی داشتن -> ربط
تنپوش زنانه -> یل
ترک خفیف استخوان -> مو
از گیاهان دارویی -> خطمی
دزدیدن -> کشرفتن
شرابخوار -> بادهپرست
بدگویی کردن -> هجا
کرم شب‌تاب -> اتشک
یگانه -> احد
قرقی -> قوش
کیهان -> فضا
استوانه دراز میان تهی -> لوله
سوراخی در کوه -> غار
زاویه خارجی -> نبش
برش خربزه -> قاچ
حرف ششم یونانی -> زتا
نگهبان -> عسس
میان تهی -> جف
به پایان رساندن -> ختم
گربه عرب -> هر
سنبل رومی -> ناردین
به سزاتر -> احق
دسته و گروه -> فوج
افتاده -> خاضع
نواختن آلت موسیقی -> ساززدن
زندگی -> زیست
گیاه -> رستنی
خردل -> اسفندان
کشور آسیایی -> لایوس
نمودار اطلاعات -> چارت
غده خوراکی لایه لایه -> پیاز
ماتم -> سوگ
ایستگاه قطار -> گار
کهنه پرست -> امل
درآمد از فرصت‌ها -> رانت
شکل، هیئت -> طرز
ریسمان -> رسن
به جا آوردن -> ادا
اتومبیل صحرا -> جیپ
حشره کش قدیمی -> ددت
تخم مرغ فرنگی -> اگ
چینه دیوار -> دای
بخار دهان -> ها
افزونی -> زیادت
بوی رطوبت -> نا
افزودن -> ازدیاد
جلوی جریان چیزی را گرفتن -> بنداوردن
جمعه -> ادینه
کشوری در قاره سیاه -> تانزانیا
ورزش جوکوویچ -> تنیس