جواب مرحله 76 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 76 جدولانه یک

جواب مرحله 76 جدولانه یک

آب بند -> سد
آرواره -> فک
از بازیگران کلاف -> لیلا اوتادی
از باشگاه های سوئیس -> افث زوریخ
از پرندگان -> سار
از رنگ های اصلی -> آبی
از لبنیات -> کره
از نیروهای دفاع مقدس -> بسیج
بازی کردن -> لعب
بازیکن سابق پرتغال -> فیگو
بالا رفتن -> تصاعد
بالای فرنگی -> آپ
بدن -> تن
برتر از گوهر -> هنر
برخوردار -> بهره ور
بزرگی -> حشمت
بسیار درخشان -> نیر
بشارت دهنده -> بشیر
بشقاب بزرگ -> دیس
بلند مرتبه -> معلی
بله عرب -> نعم
به دنیا آوردن -> زا
پو وارونه -> وپ
پویش مکن -> مپوی
پیری -> کهولت
تازه -> نو
تخم مرغ فرنگی -> اگ
ترش رویی -> اخم
تقلب کردن -> جعل
تنگی و گرفتاری -> بیص
ثم وارونه -> مث
جهانگرد -> سیاح
جود و بخشش -> هشام
جوی خون -> رگ
چاشنی غذا -> سس
چه وقت -> کی
حرف یونانی -> دتا
حنا -> یلتا
خدای درویش -> هو
دشنام دادن -> سب
دنبال رفتن -> واپس رفتن
دکان کوچک -> دکه
ذغال سنگ مرغوب -> کک
رنگ ناخن -> لاک
رنگی از خانواده سبز -> یشمی
رود آرام -> دن
ساده لو -> خل
سخنان بیمارگونه -> یان
سزاوار -> شایان
سستی و نرمی -> رخا
شاعر خیمه دوز -> خیام
شهر بی قانون -> هرت
طرف چپ -> یسار
غبار یا خاک نرم -> گرد
فرو آینده -> نازل
فلز رسانا -> مس
قمر زمین -> ماه
گرو گذاشتن -> رهن
گیاه رنگ رزی -> روناس
گیشه بلیط فروشی -> باجه
لاشه حیوان -> لش
مالک -> ذا
ماه تابستانی -> تیر
متعصب در عقاید خود -> دگم
مذهب -> کیش
مردانگی -> بهمرد
مظهر استواری -> کوه
نوجوان -> نو خواسته
نیکویی -> بهی
هافبک انگلیس -> لمپارد
هزگز نه عرب -> لن
همسر پریام -> هکابه
همسر پیامبر اکرم (ص) -> خدیجه
وسط -> بین
کاشف رادیوم -> ماری کوری
کلاه فرنگی -> هت
کوشش -> سعد
یار مت -> پت