جواب مرحله 947 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 947 جدولانه یک

جواب مرحله 947 جدولانه یک

پشت گرم شدن -> اتکاکردن
اختراع برادران لومیر -> سینما
اکنون -> حالا
خاموش -> ساکت
اقبال و طالع -> بخت
یال اسب -> پش
از درختان -> افرا
اثر رجب علی اعتمادی -> ابیعشق
آزرم -> شرم
اثر علی اکبر سعیدی سیرجانی -> شوخیشعرا
تهنیت -> خوشباش
فرومایگی -> خساست
دارای اعتدال -> متعادل
مانند فلز -> متالیک
تخته نازک -> فیبر
پاییز -> خریف
حق نشناس -> بیمعرفت
نادان -> کانا
در آن زمان -> انگاه
زوبین -> مک
خوراکی‌مخصوص کودک‌شیرخوار -> حریره
خبرهای شیوع یافته -> شایعات
آرایش صورت -> میکاپ
ژرف اندیشیدن -> تعمق
گرم و سوزان -> حار
آفریدن -> ایجاد
پسوند محافظت -> بان
شهر بوشهر -> کنگان
روش بحث و مناظره -> دیالکتیک
خداوند -> کردگار
رشته باریک زر و سیم -> ملیله
چهار من تبریز -> ری
ضبط صوت کوچک -> واکمن
لاف زدن -> لاییدن
بی‌کاره و هرزه -> ولگرد
عفت‌ها و عصمت‌ها -> نوامیس
منسوب به هجرت نبوی -> هجری
پایتخت زیمباوه -> هراره
سرمشق -> الگو
اثر خواجه عبدالله‌انصاری -> مناجاتنامه
نامی برای رفیق -> همپیاله
تصدیق خودمانی -> اهان
خشم و قهر -> وژ
واحد پول بلغارستان -> لو
کلاه‌بردار -> شیاد
از شهرهای استان گیلان -> لنگرود
جار و جنجال -> غوغا
محل استراحت چهارپایان -> زاغه
بز کوهی -> شکا
پایتخت فلسفه -> اتن
توده غله پاک شده -> راژ
شهر کهگلویه و بویراحمد -> دهدشت
فقره -> ایتم
سی روز -> ماه
گردش کودکانه -> ددر
عضو دیدن -> چشم
شعیر -> جو
پرنده‌ای از راسته کلاغ‌ها -> زاغچه
تساوی و برابری -> همتایی
در پی آوازه است -> نامجو
انگشت شهادت -> اندکس
جوان -> برنا
دولا شدن -> تاشدن
از مذاهب بودایی -> ذن
مانند -> مشابه
گناه -> زیف
آقای اسپانیایی -> دن
سوغات گجرات -> تمر
یونجه -> قت
نشان دهنده ابتدای مکان -> از
گود -> عمیق
لشکر -> جند
دشواری‌های سخت و زیاد -> هفتخوان