جواب مرحله 944 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 944 جدولانه یک

جواب مرحله 944 جدولانه یک

مالدار و دارا -> ثروتمند
از سازهای زهی -> ویولا
سخن زیر لب -> ژک
ابریشم خام -> قز
دوم -> ثانی
زمین صاف و هموار -> جلگه
مقیاس طول -> پا
از سیارات -> زهره
از القاب بزرگان ترک -> بگ
دور اندیشی -> احتیاط
پایه اداری -> اشل
اثر آلفونس دوده -> قصههایدوشنبه
سؤال و جواب تلویزیونی -> مصاحبه
عقیم -> اجاقکور
خارج کردن -> دراوردن
ضمیر خارجی -> یو
نظر دیگری را خواستن -> استشاره
عدسی دوربین -> لنز
ناگهان خودمانی -> زرت
از شهرهای استان البرز -> هشتگرد
رام -> اهلی
از ماه‌های فرنگی -> اوت
اثر بهرام صادقی -> ملکوت
ولگردی -> هرزگی
کلام و نطق -> سخن
حتمی و قطعی -> مسلم
نادرست -> غلط
وسیله برش نجار -> اره
بدین جهت -> لذا
سنگ آسیاب -> اس
مهربانی‌ها -> الطاف
حیاط پشت خانه -> حیاطخلوت
در حال غل خوردن -> غلتان
اثر چارلز دیکنز -> دامبیوپسر
عملی در نماز -> رکوع
دلپذیر و خوشایند -> دلکش
عمومی‌تر -> اعم
بر خود واحب کردن چیزی -> نذر
دستگاه نساجی -> هف
سرای مهر و کین -> دل
فرو رفتن در آب -> غوطه
باهوش -> هوشمند
شکلک سازی -> ادااطوار
میل کردن -> عطف
شاخه باریک و دراز -> ترکه
زمین دور از آب -> لیا
تصدیق عرب -> نعم
مار عظیم الجثه -> بوا
خواهشگر -> شافع
گیاه الیافی -> کنف
وسنی -> هوو
جامه حمام -> لنگ
صندلی راحتی -> مبل
از غلات -> ذرت
پزشکی -> طب
پیامبر کشتی‌بان -> نوح
آشیانه مرغ -> عش
چهار نعل رفتن اسب -> یورتمه
سال ترکی -> ییل
قورباغه -> غوک
داخل شدن در چیزی -> نفوذ
آتشفشانی در شیلی -> لاسکار
کنار -> پهلو
مهلت و امان -> زنهار
سرخ مایل به بنفش -> ارغوانی
آرایش -> قروفر
گاو کوهی -> گوزن
موش خرما -> راسو
اثر غلامحسین ساعدی -> توپ
تر و آبدیده -> خیس
شایسته‌تر -> احق
نحوه آرایش داده‌ها -> فرمت
اثر صادق چوبک -> قفس
زیرک -> رند
تابه نان پزی -> ساج
شکستن -> کسر
گل نومیدی -> یاس
چهره شطرنجی -> رخ
حلق -> گلو
باقی جان -> نا
گوشت کبابی -> راسته
محل ورود -> در
با صراحت سخن گفتن -> رکگویی
مایه تباهی -> امالفساد
اسباب خانه -> سامان
در نهان و آشکار -> سراوجهرا
قتل سیاسی -> ترور