جواب مرحله 943 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 943 جدولانه یک

جواب مرحله 943 جدولانه یک

مطالعه صداهای زبان -> اواشناسی
پرش کردن -> جهیدن
عضو کابینه -> وزیر
زمان بی آغاز -> الست
کوزه سفالی -> سبو
روغن و چربی -> په
به صورت جسم در آمده -> مجسم
کشوری در آمریکای شمالی -> پاناما
پاره آتش -> شرر
مفصل و با شرح جزئیات -> باابوتاب
مقنعه -> واشامه
تفتیش کننده -> بازجو
اجرت -> کارمزد
اثری از الکساندر‌پوشکین -> کولیها
نویسنده -> کاتب
مفصل دست -> ارنج
ایالتی در آمریکا -> نبراسکا
نوعی چسب گیاهی -> سریش
زنجیره -> سریال
آقای اسپانیایی -> دن
پیرامون -> حوالی
تمرین -> ممارست
از شهرهای استان گلستان -> کلاله
بالش -> متکا
گیاه رنگ مو -> حنا
چاق و فربه -> پروار
سوغات گجرات -> تمر
مالک و صاحب -> ارباب
سرگرم شدن به بازی -> بازیکردن
غذای کم‌مایه و بی‌مزه -> ابزیپو
تردستی -> شعبده
سرخ کمرنگ -> ال
کارپرداز -> مباشر
از مرکبات -> دارابی
فرود آمدن -> تنازل
شهر تهران -> دماوند
زانوی در -> لولا
یک دفعه -> یکبار
بازیچه -> لعبت
اثر دقیقی -> گشتاسبنامه
پاسداری -> نگهبانی
آفریدگار -> ایزد
استخوان پاشنه پا -> بل
دریا -> یم
صدای آزار دهنده -> نویز
از صور فلکی -> دباکبر
گورکن -> حفار
علامت بالای حرف -> فتحه
شهر مازندران -> نکا
عدالت ندارد -> بیانصاف
زرنگ -> زبل
دشوار -> متکلف
شیپور شکارچیان -> بورو
بلدرچین -> وشم
درس خوانده -> ملا
مناجات -> دعا
حرف نفرت -> اف
رشک بردن -> حسادت
رشد کردن -> روییدن
بالاتر از سرگرد -> سرهنگ
شهر مرکزی -> شازند
باربر -> حمال
وارونه -> برعکس
حدس -> ظن
از سوره های قرآن کریم -> الرحمن
از حروف یونانی -> سای
مظهر لاغری -> نی
درک و شعور -> فهم
محل ورود -> در
پایه، پی -> اس
مرهم -> ضماد
اثر امیل زولا -> نانا
خط تصویری -> هیروگلیف