جواب مرحله 74 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 74 جدولانه یک

جواب مرحله 74 جدولانه یک

آرایش صورت -> میکاپ
اثر ایرج پزشک زاده -> دایی جان ناپلئون
اثر علی محمد افغانی -> شادکامان دره قره سو
از حشرات خونخوار -> کک
اساس و پایه -> رکن
اسب مایل به زرد -> سمند
اشاره به دور -> آن
انگشت اول -> شست
بانگ آواز -> ندا
به دنیا آوردن -> زادن
به زور خودمانی -> زورکی
پدر -> ابو
پر رو -> سمج
پیچ و تاب -> خم
ترس -> جبن
جوهر مرد -> کار
حرف دهن کجی -> ی ی
خانه گاو و گوسفند -> آغل
خداحافظ -> بدرود
دوربین فیلم برداری قابل حمل -> هندی کم
دوستی و محبت -> ود
رساندن پیام -> ابلاغ
روش ، منوال -> رویه
زیرک -> رند
سالم -> تندرست
سخن بریده بریده -> من من
سر فوتبالیست -> هد
سرخ متمایل به کبود -> زرشکی
شلاق -> تازیانه
شهر پیامبر -> مدینه
شهر رازی -> ری
عالم -> دانشمند
عدد خیطی -> سه
غذای ساده -> آش
گدایی کردن -> تکدی
گرفتنی است نه دادنی -> حق
لحظه ، دم -> آن
ماه تابستانی -> شهریور
محسوس -> عینی
محل شمال غرب تهران -> درکه
مروارید -> در
ملایمت -> نرمی
میان -> لا
هر چیز گرد -> گردو
کجاست خودمانی -> کو