جواب مرحله 920 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 920 جدولانه یک

جواب مرحله 920 جدولانه یک

مرضی عفونی که باعث سرفه‌های شدید می‌شود -> سیاهسرفه
بانگ برآوردن اسب -> شیههکشیدن
ظرفیت و طاقت -> جنبه
دو یار هم‌قد -> اا
مرا در یاب -> ادرکنی
اثر عباس معروفی -> پیشرویافتاب
خردل -> سپندان
به تنهایی -> یکی
آزمندی -> طمع
مادر وطن -> مام
پیوند و بستگی -> رابطه
خدای باستان -> را
برای‌خدا شریک قائل می‌شود -> مشرک
صدای درهم -> همهمه
افسر -> تاج
فتوگرافر -> عکاس
ماش سبز -> منح
درآمد از فرصت‌ها -> رانت
بانگ -> غو
قاتل امام حسین -> شمر
سوتی -> گاف
اسب چاپار -> یام
قلعه -> دژ
اثر اسماعیل فصیح -> ثریادراغما
رزمی -> جنگی
نوعی ماهی -> کفال
دست عرب -> ید
وسیله حرکت موجودات‌ذره‌بینی -> تاژک
پیشامد -> حادثه
بند پای زندانیان -> غل
در زد و خورد نظیر ندارد -> یکهبزن
مرتجع فلزی -> فنر
کشور آسیایی -> یمن
تله و دام -> فغ
ماهیچه‌ها -> عضلات
رفیع -> متعالی
دهان کجی -> یی
گنجشک -> ونج
اثر صادق چوبک -> سگمن
وسیله دندانشوی -> مسواک
یوزپلنگ آمریکایی -> جگوار
گمراه‌تر -> اضل
پیش -> قبل
هواپیمای نظامی -> جنگنده
لباس -> رخت
کارآزموده -> مجرب
بوم‌شناسی -> اکولوژی
قلعه کوچک -> ارگ
هم آهنگی کلمات -> سجع
هر قسمت از اسکلت -> استخوان
حرص -> از
روده تابیده -> زه
پرنده شکاری کوچک -> زغن
ذره باردار -> یون
نیم صدای ساعت -> تاک
وسیله نخ‌ریسی -> دوک
موی پیچیده -> جعد
غریزی -> فطری
جمعا -> رویهم
جنگنده -> حارب
آهوی ختن -> اف
حرف نهم یونانی -> یتا
نوعی حلوا -> لو
حلال و جایز -> روا
ناله و فغان -> وح
گرفتن -> اخذ
اسپاگتی -> ماکارونی
نرم‌تر از ریگ -> شن
با توپ آید -> تشر
از مواد آرایشی -> روژ
اهل استان شمال غربی -> اذربایجانی