جواب مرحله 919 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 919 جدولانه یک

جواب مرحله 919 جدولانه یک

اثر لئو تولستوی -> مرگایوانایلیچ
بلندمرتبه -> والا
سلطان بیابان -> شتر
خواب -> کپه
ابریشم کم قیمت -> کژ
عیب -> نقیصه
مؤدب -> باادب
عمل پریدن -> جهش
مستنطق -> بازپرس
اثر محمد محمدعلی -> دریغازروبهرو
چاق -> فربه
سوخت پاش -> انژکتور
حرف همراهی عرب -> مع
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
مته برقی -> دریل
نقاب زنان ترک -> یاشماق
معما و چیستان -> لغز
بین -> لا
پیشوا -> رهبر
بسیار و فراوان -> عدیده
چند نابغه -> نوابغ
همنشین برهمن -> رای
بازدارنده -> مانع
دیده -> بصر
سبب‌ها -> علل
آشپزخانه باز -> اپن
کاشته شده -> مزروع
تجملی -> لوکس
هیزم -> هیمه
برگشتن -> تولی
تو در تو -> لابلا
پرنده زیبا -> طاووس
پیامبری -> رسالت
مانند -> چو
سلول عصبی -> نرون
گهواره -> مهد
درختی است تناور -> بلوط
شناگر -> ابورز
ویتامین جدولی -> کا
خشکی میان دریا -> اداک
تابان -> لامع
باقی‌مانده‌ها -> بقایا
بوستان -> باغ
شعله آتش -> لهب
غمگین -> اسی
خشک مزاج -> یبس
مرد بی‌زن -> بیوه
نمایندگی -> اژانس
به دنیا آوردن -> زا
دوست -> ودید
درخت نارنج -> نارنجبن
ایوان -> رواق
فوریت -> اورژانس
فعالیت سرگرم کننده -> بازی
مخزن قوه برق -> انباره
لیف ظرفشویی -> اسکاچ
برچسب میله‌ای -> بارکد
تولید می‌کند -> زایا
هم‌معنی -> مرادف
آذرنگ -> غم
درخت انار -> ناربن
زیرک و محتاط -> اژیر
خالص -> ناب
سرحد -> مرز
سر و کله -> راس
توده غله پاک شده -> راژ
محل عبور -> مجرا
ضمیر غایب -> او
شهری در ترکیه -> دیاربکر
روشن کننده -> افروزنده