جواب مرحله 918 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 918 جدولانه یک

جواب مرحله 918 جدولانه یک

گلی زرد رنگ با بوته کوتاه -> همیشهبهار
حیوان عظیم الجثه دریا -> وال
شاگرد مغازه -> میلاو
رفتار -> عمل
با حیله از کسی پول گرفتن -> تیغزدن
جانوری سمی -> رتیل
برای شلیک کردن می‌کشند -> ماشه
ویتامین جدولی -> کا
پشه -> بق
سطحی -> رویی
اثر برتراند راسل -> اعتقادمنچیست
نوعی کار هنری از چوب -> معرقکاری
واسطه احضار ارواح -> مدیوم
هستم -> ام
گل نرم -> لای
واژگون شدن -> چپهشدن
مشغول شدن -> اشتغال
توجه و حراست -> مواظبت
ضمیر دوم شخص مفرد -> تو
نازا -> عقیم
جنگ و جدال -> چالش
دور کردن -> دفع
چوب برای سوختن -> هیزم
خشنودی -> رضا
تنخواه -> نقدینه
انبار اجناس -> دپو
ماده چسبناک تنه درخت -> صمغ
دشمن سخت -> لد
شعله آتش -> لهب
شهر خراسان شمالی -> ایور
مخالف -> ضد
بزرگ منشی -> نب
ضروری -> واجب
نیمه -> نصفه
توده غله پاک شده -> راژ
گمراه‌تر -> اضل
کشور و پایتختش -> تونس
زن مورد علاقه یک مرد -> معشوقه
دم -> لحظه
وانمودگر -> متظاهر
گناهان -> ذنوب
خدمتکار -> دادا
داهی -> زرنگ
بزرگسال -> بالغ
به هوش باش -> هان
طناب زندانی -> زنجیر
شاعر معاصر ایرانی -> فریدونمشیری
ناله و فغان -> ژح
نوعی گیاه باتلاقی -> جگن
کیسه درویشان -> چنته
چروک لباس -> کیس
آبزی خوراکی -> ماهی
شهری در آلمان -> بن
چارچرخه -> گاری
پیروزی -> ظفر
پایتخت اسلواکی -> براتیسلاوا
برجستگی ته کفش -> اج
روزی -> رزق
غم و اندوه -> هم
دم و بازدم -> نفس
ملون -> رنگبهرنگ
تازه ترکی -> ینی
جنگ -> ستیز
عید ویتنامی‌ها -> تت
از تقسیمات ارتش -> یگان
نوعی دیسک فشرده -> سیدی
جنس خشن -> نر
بازی کردن -> لهو
کوچ کرده -> رفته
شیر عرب -> اسد
شهر کردستان -> سرواباد
همراه نبات -> نقل
اهلی -> دستاموز
تمام قد -> قدی
اثر ژان پل سارتر -> هستیونیستی
خوشحالی -> شعف
آشفته شدن -> شوریدن
به سر آمدن -> انقضا
کالا -> متاع
زیبا و خوبروی -> وسیم
برادر پدر -> عم
درخت قالی -> دار
اثر پذیرفتن -> انفعال
گودی -> عمق
آغازها -> مبادی
درخت زبان گنجشک -> ون
سقف فروریخته -> اوار
آبدست -> وضو
گنجوری -> خزانهداری