جواب مرحله 73 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 73 جدولانه یک

جواب مرحله 73 جدولانه یک

آب بینی -> مف
آسان -> سهل
آنچه بدان افتخار می کنند -> فخر
اختلاف -> فتن
ادیت کردن -> ویراستار
از این جهت -> زین قبل
از بازیگران فیلم به رنگ ارغوان -> کوروش تهامی
از باشگاه های فوتبال اسپانیا -> زاراگوزا
از نوشت افزار -> مداد
اسرار -> رموز
اصطکاک -> مالش
ای دل -> دلا
باشگاه سوئدی -> ایکه سولنا
به دنیا آوردن -> زا
بی مو -> طاس
بیابان -> کویر
بیماری تنفسی -> آسم
پایتخت عمان -> مسقط
پسوند شباهت -> سا
پیامبر صبور -> ایوب
تازیان عرب -> سوط
تفاله عسل -> موم
تلخ -> مر
تمدن مکزیک -> ازتک
تکیه -> لم
جنبش -> سک
چغندر پخته -> لبو
حرکت -> جنبش
حیوان خرطوم دار -> فیل
خزانه برق -> باتری
خط کش مهندسی -> تی
خلاف گویی -> نقاذ
درون چیزی -> لا
درون دهان -> کب
دو یار هم قد -> ا ا
دیندار -> متدین
دیوار -> جدار
راندن -> طرد
روشنایی -> ضو
ریه -> شش
زرد انگلیسی -> یلو
زمین آماده کشت -> ایش
سخن بیهوده -> مزخرف
سربلند -> سرخ روی
سرپرست -> رئیس
سردار ایرانی -> بابک
شهری در آلمان -> ینا
شکست شطرنجی -> مات
صمیمی -> یکدل
عزیز تازی -> ام
عقب -> پس
قوم مار پرست هند -> ناگا
قیمت -> بها
گربه -> هر
گوشه -> کنج
محصول گیاه گون -> کتیرا
ملامت و سرزنش -> لوم
مکث و سکوت -> ایست
نشانه مفعولی -> را
نظرات انتخاباتی -> آرا
نگاه کوچک -> نگه
نیرو -> قوت
نیم صدای سگ -> وق
همان هیا است -> هیا
کتاب فیزیک و شیمی قدیم -> رنر
کشتار کننده -> مقاتل
کشوری در قاره کهن -> لایوس
کلام تنفر -> اف
کلمه نفی عربی -> کلا
کوچکی -> خردگی
یک خودمانی -> یه