جواب مرحله 917 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 917 جدولانه یک

جواب مرحله 917 جدولانه یک

اثر مهرداد اوستا -> عقلواشراق
محکم کردن -> شد
هر یک از مناسک حج -> شعایر
کفش چهارپا -> نعل
عاجز -> ناتوان
برابر -> همطراز
سنگ عصاری -> غن
برهنه و ساده -> پتی
اسب سرخ مایل به سیاه -> کهر
بازگشت -> رجوع
اثر برتراند راسل -> جهانبینیعلمی
اثر سیامک گلشیری -> چهرهپنهانعشق
ترازمند -> متعادل
قدیمی -> دیرین
حق‌العمل -> اجرت
شهر سوئیس -> ژنو
با فوریت و شدت -> ضربتی
مهارت، توانایی -> یدطولی
خصومت -> دشمنی
خشنودی -> رضا
پایتخت زیمباوه -> هراره
چروک پوست -> یرا
فلزی سخت و شکننده -> کبالت
فاصله و دوری -> بعد
گمراهی -> غی
چکیدن آب -> رش
ابر -> اسفنج
سپاسداری -> شکرانه
بازتاب -> رفلکس
از شهرهای استان کرمان -> رابر
آزادی و نجات -> رهایی
غربالی با سوراخ‌های ریز -> نرمبیز
لیاقت نان خوردن‌هم‌ندارد -> حیفنان
امتداد -> راستا
شهر اردبیل -> سرعین
اثر ماکسیم گورگی -> سهرفیق
جلودار -> یساول
بیمار -> علیل
سپهر -> فلک
کشتی زیر آب -> زیردریایی
مجموعه حروف یک زبان -> الفبا
آهن ضخیم صنعتی -> تیراهن
دلاوری و شجاعت -> حماسه
نوعی موسیقی غربی -> جاز
شاعر گنجوی -> نظامی
تلاش -> سعی
مرغ سحر -> شباهنگ
کشیدن دست بر فرق سر -> مسح
آبگیر -> ژی
آقای اسپانیایی -> لی
شهر اصفهان -> اردستان
پیروان ارسطو -> مشایین
شایسته -> برازنده
پیروز -> ظافر
نوعی تفنگ -> بادی
نوعی میمون -> بابون
پرآب‌ترین رود دنیا -> امازون
سال گذشته -> پارسال
موسیقیدان عصر ساسانی -> باربد
حرف خوردنی -> نون
مشهور -> نامدار
دو یار هم‌قد -> اا
ابزار درودگران -> ماهه
از حالتهای ماده -> گاز
داستان -> قصه
از چین خوردگی های زمین -> ناودیس
روزگار -> دهر
پرهیزکاری -> تقا
زیستن، عمر -> زندگانی
وجود داشته -> بودهعاصی
سرکش و نافرمان -> عاصی
بازداشتن -> نهی
جوی -> نهر