جواب مرحله 915 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 915 جدولانه یک

جواب مرحله 915 جدولانه یک

اثر فرزانه کرم پور -> کشتارگاهصنعتی
ضروری -> واجب
شهر مذهبی عراق -> نجف
ژول در ثانیه -> وات
استخوان سینه -> قص
هم چشمی کردن -> رقابت
یاران -> صحابه
واژه -> لغت
افروختن -> اشتعال
اثر بزرگ داستایفسکی -> جنایتومکافات
استخوان شکستنی -> جناغ
نگرانی شدید -> حرصوجوش
بریدن سر قلم -> قط
آسیب‌ها -> افات
از اقوام جنوب شرقی -> بلوچ
نیمه چیزی را گرفتن -> اشتقاق
اندازه -> فیت
مرغ می‌رود -> جا
عرق روسی -> ودکا
پزشکی -> طبابت
بی‌تأمل سخن گفتن -> بداهت
پشم شتر -> وبر
سرگشتگی -> حیرت
از بت‌های جاهلیت -> هبل
سود حرام -> ربا
خستگی -> تعب
چیزهای کمیاب -> نوادر
ذاتی و فطری -> جبلی
تنها شدن -> توحد
نوعی تفنگ -> سرپر
اثر ساموئل بکت -> چیکجا
سلول خونی بدون هسته -> پلاکت
پوشاک‌ها -> ملابس
سخن زیر لب -> ژک
مادراندر -> رابه
سختی -> شقا
سازی زهی -> هارپ
روسری -> مقنعه
دزد -> لص
شگفتا -> عجبا
آلوده و چرکین -> پلشت
کوچک و ریز اندام -> فسقلی
پیروان یک پیامبر -> امت
سرخی افق -> شفق
از حروف الفبا -> عین
سنگی قیمتی و سرخ -> لعل
جدایی -> فراق
قلماسنگ -> فلاخن
کهنه و پوسیده -> رث
مدرسه عالی -> کالج
زشت و بی‌ریخت -> ایکبیری
جان‌ها -> انفس
ضمایم -> متعلقات
پند گرفتن -> عبرت
سه تایی -> ثلاثی
قلب قرآن کریم -> یاسین
ستاره دنباله‌دار -> هالی
سقز جویدنی -> ادامس
میان -> لا
شخص بسیار چاق -> خیکی
دسته و گروه -> اکیپ
آش -> با
روشنی -> نور
خوراک طیور -> دان
شکاف -> چاک
تیم فوتبال فرانسوی -> نیس
سو و جانب -> زی
از ایالات آمریکا -> میزوری
از مسکن‌ها -> اسپیرین