جواب مرحله 912 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 912 جدولانه یک

جواب مرحله 912 جدولانه یک

نگهبان گنجینه -> خزانهدار
بد شدن حال -> بههمخوردن
سنگ ترازو -> وزنه
بددل -> غر
برنج آبکشی نشده -> دمپختک
اثر سیمین دانشور -> شهریچونبهشت
احمق، خل -> خشکمغز
بی‌فایده -> هرز
عادت و خو -> داب
خطی در دایره -> وتر
طیر -> پرنده
بازی نفس گیر -> زو
حد فاصل بهشت و جهنم -> برزخ
دشت و صحرا -> هامون
جیوه -> ابک
گوسفند سه یا چهار ساله -> بخته
تاج خروس -> کرت
ایالت آمریکا -> یوتا
غربال و الک -> چچ
گل سرخ -> ورد
صورت و شکل -> نقش
پرنده خرامنده -> کبک
لذت بردن -> حظ
اثر پائولو کوئلیو -> یازدهدقیقه
گوشه فوتبالی -> کرنر
دارای لقب -> ملقب
ناله و فغان -> وح
مرتب شده -> منظم
ارج نهادن -> تقدیر
نت چهارم -> فا
ظهر -> نیمروز
ورزش آبی و خاکی -> شنا
رد کردن -> نفی
مقابل نشر -> لف
کشتن کسی به عنوان مجازات -> اعدام
شهر اصفهان -> دهاقان
همسر مرد -> زن
کرانه آسمان -> افق
نوعی ورزش -> رزمی
نماز تکی -> فرادی
روسری -> چارقد
جمع شعبه -> شعب
روش و طریقه -> متد
دارای فهم و شعور -> چیزفهم
از درندگان -> ببر
نصیب -> مقدر
نهضت‌‌طرفدار حقوق زنان -> فمینیسم
اجداد -> ابا
عمل فوت کردن -> دمش
مترسک فصل سرما -> ادمبرفی
پرنده آبزی -> قو
کتف و شانه -> خا
جهش -> خیز
تاجریزی -> لما
عدد -> رقم
تار عنکبوت -> کرو
زیرانداز خفته -> تشک
از سبزی‌های خوردنی -> شوید
قد بلند -> دیلاق
جاودانه -> ازلی
ترمز چهارپا -> هش
برخلاف میل -> رغم
رطوبت -> نم
ضربه به توپ با پا -> شوت
نشانه مفعولی -> را
فلسفه ارسطویی -> مشا
پایین‌تر از استادیار -> اموزشیار
عدد تنفسی -> شش
بیماری صرع دارد -> غشی
از خود راضی -> لوس
فیلمی از مهدی‌صباغ‌زاده -> بازیتمامشد