جواب مرحله 911 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 911 جدولانه یک

جواب مرحله 911 جدولانه یک

فیلم کمدی ترسناک از روبن فلیشر -> سرزمینزامبیها
سفره طعام -> خوان
بیداد -> ستم
خانه -> سرا
جمع امت -> امم
استراتژی -> راهبرد
بازیگر سریال «کارآگاه حقیقی» -> وودیهارلسون
آماسیدن -> تورم
حوض آبتنی -> استخر
شهر کرمان -> راور
بانو -> خانم
دختر -> دت
جمع رمز -> رموز
سجده کننده -> سجاد
بدهکار -> وامدار
شهری در عربستان -> جده
مادر عرب -> ام
آماس -> ابسه
تنبل -> تناسا
سیمان قدیم -> ساروج
فوری -> انی
اشاره با ابرو -> غمزه
خیزاب -> موج
از جنس نی -> نیی
خشک شدن -> یبس
شهر مرزی -> مهران
کشور آسیایی -> اردن
خواستار -> راغب
پوشاننده -> ساتر
موافق و هم‌سخن -> دمساز
آمد و شد -> روارو
نام پیامبری -> ادریس
مساوی -> یر
نام دخترانه -> زهرا
خجالت -> شرم
میل باردار -> ویار
گذاشتن -> نهادن
خون -> دم
کلمه‌ای برای خطاب -> جناب
طعام سفر -> توشه
وزیر شطرنج -> فرزین
قایق موتوری -> لنج
محور -> اسه
کنار -> جنب
بد و زشت -> انر
گریختن -> فرار
جرقه -> شراره
مچاله شده -> له
داستان -> رمان
اطراف -> گرداگرد
بین پیچ و مهره -> واشر
پند دهنده -> اندرزگو
زاری -> ناله
فدیه -> سربها
درخشان -> نایر
معبد ترسا -> کلیسا
بی‌یار -> تک
حیله‌گر -> رند
مؤسس -> بانی
مهمانی -> سور
کناره چیزی -> لبه
دورویی -> ریا
نگهبان گله -> سگ
زمینه -> تم
نوعی ساز -> سنتور
شفیع -> پایمرد