جواب مرحله 910 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 910 جدولانه یک

جواب مرحله 910 جدولانه یک

ای مردم -> ایهاالناس
گل ته حوض -> لای
تن‌ها، جسم‌ها -> اجرام
درون، میان -> ضمن
وسیله نقلیه بچه گانه -> سهچرخه
پرچم -> درفش
متحرک -> سیار
راندن مزاحم -> دک
ریختن آب -> صب
بی‌پدر -> یتیم
اثر برتولت برشت -> استثناوقاعده
گزندی به او رسیده -> اسیبدیده
آشکار شونده -> متجلی
عزیز تازی -> ام
مسیر -> راه
بیزار گشتن -> زدهشدن
از شهرهای استان مرکزی -> کارچان
گفتن -> فرمودن
عید ویتنامی‌ها -> تت
ناپاک -> کثیف
تولید می‌کند -> زایا
آب دهان -> خدو
اصلاح سیاسی -> رفرم
کل -> همه
یاری دهنده -> مددکار
خدمتکاران -> خدم
شهر عربستان -> جده
سر کوه -> شخ
توده غله پاک شده -> راژ
عدد -> نمره
مالک و صاحب -> ذا
امرود -> مل
قوه حافظه -> یاده
عدد دو رقمی -> هجده
از پوشاک بانوان -> تاپ
محل عبور -> ممر
پایتخت سودان جنوبی -> جوبا
عمل شیر گرفتن از دام -> دوشیدن
در دو طرف حلق قرار دارد -> لوزه
پول‌ها -> وجوهات
پیمان‌ها -> عقود
خدمتکار -> دادا
کنجد کوبیده -> ارده
شبنم -> ژاله
پول خارجی -> ارز
انگشت شهادت -> اندکس
گرانش -> جاذبه
رفتار تند -> پو
اکسید آهن -> زنگ
مقابل بنات -> ابنا
مناجات -> دعا
دعوت شده -> مدعو
نشانه جمع فارسی -> ها
زیرکی -> رندی
رنج و سختی -> زجر
اثر محمد محمدعلی -> برهنهدرباد
درخت انگور -> رز
نیکویی -> بهی
شهر بی دفاع -> رم
خاطر -> یاد
توانا در زد و خورد -> بزنبهادر
کفش چهارپا -> نعل
ساحت و میدان -> پهنه
غنیمت جنگی -> فی
درونی -> ذهنی
برهنه -> رت
مخفف اگر -> گر
همراه گل و پروانه -> شمع
دور کننده -> دافع
فرار -> هرب
اثر صادق هدایت -> ولنگاری
خوش‌گذرانی و شادمانی -> عیش
پایتخت جمهوری گینه -> کوناکری
موی آراسته جلوی سر -> فکل
پایتخت اروگوئه -> مونتهویدیو
چند شیخ -> شیوخ
لهیب آتش -> شعله
حضور -> تشریف
نوعی سبک موسیقی -> سنتی
چوب خوشبو -> ند
محلی -> بومی
فتنه‌جو -> اشوبگر
خواب شیرین -> شکرخواب
من را -> مرا
چهار من تبریز -> ری
حصبه -> تیفویید