جواب مرحله 72 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 72 جدولانه یک

جواب مرحله 72 جدولانه یک

آفریدگار -> ایزد
آماس ، ورم -> پف
اثر آلودگی -> لکه
اثر بزرگ علوی -> ورق پاره های زندان
اثر رجبعلی اعتمادی -> هشت دقیقه تا برهوت
اثر صادق هدایت -> زنده به گور
از سازهای سنتی -> ستار
به دست آوردن مال -> اغتنا
به طور یقین -> همانا
بیماری -> دا
پارچه مشبک -> تور
پرارزش -> گران قیمت
پرنده زیبای آبزی -> قو
تقلب در بازی -> جر
حرص و طمع -> آز
حرف دوم یونانی -> بتا
خرابی ، ویرانی -> هدم
خست -> شح
خطاب بی ادبانه -> هی
داروی بیهوشی -> اتر
در به در -> آواره
ذره بنیادی -> اتم
راه کوتاه -> ره
زیبا و قشنگ -> شیک
سربست کارخانه -> آک
شعله آتش -> لهب
شما فرنگی -> یو
صاحب -> ذی
غذای پرطرفدار ایتالیایی -> پیتزا
فلز نقره ای نرم -> سدیم
قلب قرآن -> یس
گفتگوی دوستانه -> گپ
گل نومیدی -> یاس
گوی ورزشی -> توپ
لایه سوراخ شده جو -> ازن
لحظه -> دم
لقب حضرت فاطمه (س) -> زهرا
ماده سمی سیگار -> نیکوتین
مجروح -> جریحه دار
مجموعه آثار جوی -> آب و هوا
مساوی -> یر
معاون هیتلر -> هس
نشانه بیماری -> تب
کوتاه شدن لباس -> آب رفتن