جواب مرحله 907 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 907 جدولانه یک

جواب مرحله 907 جدولانه یک

اثر علی محمد افغانی -> خداحافظدخترم
رسته‌ها -> صفوف
فراوانی -> فرط
از پوشاک بانوان -> تاپ
لیقه -> تلی
توالت -> مستراح
اثر مولیر -> ازدواجاجباری
از سوره‌ها -> مزمل
چشم به راه -> مترصد
گرامی -> مکرم
نوعی چسب گیاهی -> سریش
ناپیدا -> گم
خاموش کردن -> اطفا
پزشکان -> اطبا
واحدی برای وزن -> دسیگرم
صدا -> صوت
ناله و فغان -> وح
کندذهن -> خرفت
آرایش صورت -> میکاپ
پوشاک پا -> جوراب
پوشیدگی -> خفا
نیک شدن -> صلاح
عهد و پیمان -> شرط
ناپدری -> راب
مرتبه و منزلت -> ارج
همسایه -> مجاور
گامت ماده -> اوول
شاگرد مسئول کلاس -> مبصر
کوتاهی کننده -> مقصر
واژه‌ها -> الفاظ
پهلو، زیر دنده -> ابگاه
بر خود حرام کردن -> احرام
راست ایستاده -> هج
مداد طراحی -> اتود
زمان بی‌ابتدا -> ازل
به جای گذاشتن -> ابقا
دارای نسبت -> منسوب
کلام افسوس -> وخ
پند دهنده -> واعظ
بامداد -> صباح
از ابزار بدنسازان -> هالتر
ماده منفجره -> بمب
خانه و سرا -> خان
واحد نیروی الکتریسیته -> ولت
سرکوب کردن -> قمع
ابدا -> هرگز
از شهرهای استان گیلان -> ماسال
تکیه بر پشتی -> لم
در دل افکندن -> القا
محل توقف کشتی -> لنگرگاه
بنیادی، آیینی -> رسما
کلامی برای تحسین -> ایوالله
تعلیم کننده -> معلم
بزرگتر -> اعظم
مسدود کردن -> بستن
شناگر -> ابورز
به دنیا آوردن -> زا
قلعه کوچک -> ارگ
کذب -> دروغ
یار کلنگ -> بیل
عوض و جانشین -> بدل
آفتاب -> خور
امیر قبیله بزرگ -> بگ
نت چهارم -> فا
واحد پول مالدیو -> روفیا
بزبچه -> بزغاله