جواب مرحله 905 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 905 جدولانه یک

جواب مرحله 905 جدولانه یک

شهری در انگلستان -> ناتینگهام
درخت زبان گنجشک -> ون
پیرو دین موسی -> یهودی
آنچه پنهان و پوشیده است -> رمز
بختک -> فدرنجک
بارومتر -> هواسنج
راست ایستاده -> هج
همچنین -> نیز
ضربه‌گیر خودرو -> سپر
نوعی اسباب‌بازی -> یویو
اثر جرج برنارد شاو -> ماژورباربارا
اثر غلامحسین ساعدی -> جایپنجهدرهوا
از ایالت های آمریکا -> ورمونت
شالوده -> بنیان
هیئت منصفه -> ژوری
نیرومند -> قوی
تورم رگ های پا -> واریس
مشهور -> زبانزد
یک جور و یکنواخت -> یکدست
ذره باردار -> یون
شهر اصفهان -> سمیرم
بافت -> نسج
آتش‌های شعله‌زن -> لواهب
فلز رخساره -> روی
راندن، دفع کردن -> ذب
تخم‌مرغ فرنگی -> اگ
کیسه پول -> همیان
دستمال کاغذی -> کلینکس
در به در و آواره -> زاورا
یار پیچ -> مهره
واحد پول زامبیا -> کواچا
پیمان زناشویی -> ازدواج
استان بزرگ قدیمی -> خراسان
شیمی قدیم -> کیمیا
برانگیختن -> تهییج
گردشگری -> توریسم
توهین -> اهانت
گیاه پر شاخ و برگ کوتاه -> بوته
ایستگاه قطار -> گار
اثر مرتضی مشفق کاظمی -> تهرانمخوف
متمایل به یک جهت -> یکوری
کشور آمریکای شمالی -> باهاما
افسر ارشد در ارتش -> ژنرال
اراده و عزم -> نیت
نگاه کردن -> نظاره
پوچ، بی‌اعتبار -> هیچ
آلت نشانه‌روی تفنگ -> مگسک
توده غله پاک شده -> راژ
عضو راهرو -> پا
کوچک -> که
کاری ندارد -> هیچکاره
ظاهر -> نمایان
با طلا اندود شده -> زرافشان
پیدایش -> ظهور
باقی جان -> نا
کاسه سفالین بزرگ -> زرگنج
گریزاندن -> رمدادن
مستقیم -> سرراست
واحد پول نیجریه -> نایرا
ادویه خوشبو -> دارچین
صاحب -> مالک
گوش‌ماهی -> صدف
میخ -> وتد
ارزش و اعتبار -> قدر
جستن گلوله -> هک
جراحت کودکانه -> اوخ
دشوارتر -> اشق
آهنگر -> حدادپرتو
تلألو نور -> پرتو
نشانه -> هدف
لوس -> ننر