جواب مرحله 904 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 904 جدولانه یک

جواب مرحله 904 جدولانه یک

شروع شدن جنگ -> درگیرشدن
اثر منصور کوشان -> تثلیثجادو
میل -> رغبت
کدوی تنبل -> اج
طلاکاری -> زرکوبی
اثر سیمین دانشور -> بهکیسلامکنم
اثر جمال میرصادقی -> شبچراغ
میوه، بار -> ثمر
چروک پوست -> یرا
عشق فرنگی -> لاو
از وسایل باغبانی -> کجبیل
عدد فوتبالی -> اا
نواق موسیقی -> چکاو
کامیون کشنده -> تریلی
قرمز -> سرخ
نشانه‌ها -> اثار
حجم فرعونی -> هرم
خشک -> یابس
کشیش -> قس
دانه‌ای روی پوست -> جوش
جای بازگشت -> ماب
رفیق مشهدی -> یره
شخص -> کس
از ورزش‌های المپیکی -> وزنهبرداری
میوه نخلستان -> خرما
فروتنی کننده -> خاشع
اثر چربی -> لک
جواب -> پاسخ
فروتر -> مادون
به دنیا آوردن -> زا
فایده ندارد -> بیهوده
زنبور سیاه -> بوز
از سوره های قرآن کریم -> فتح
حرص -> از
حاصل تفریق -> تفاضل
آشکار کردن -> اکتشاف
بزرگ منشی -> نب
همه دارند -> اسم
جعبه -> باکس
فساد -> تباهی
متداول -> معمول
سود و فایده -> نفع
آسمان عرب -> سما
حساب کردن -> محاسبه
تفاله ابریشم -> لاس
خجالتی -> کمرو
تخته سفید -> وایتبرد
کنار هندسی -> ضلع
تألیف -> اثر
بخشی از مغز -> تالاموس
وحشی -> دد
پهلوان -> گو
دفعه، بار -> گاه
کلمه نفی عربی -> کلا
جدا از هم -> سوا
آب دهان -> خدو
کنایه از آسمان -> چرخ
محفوظ -> مصون
نوشابه الکلی -> لیکور
تاس کباب -> راگو
دریای عرب -> یم
پری شکم از باد -> نفخ
پشته بلند -> تل
طریقه -> روش
باب -> در
ولی -> اما
اثر محمود دولت‌آبادی -> گاواربان
عید ویتنامی ها -> تت
عکس -> فتو
قبر -> گور
توطئه کردن برای کسی -> پاپوشدوختن