جواب مرحله 903 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 903 جدولانه یک

جواب مرحله 903 جدولانه یک

اثر غلامحسین ساعدی -> شبنشینیباشکوه
از شهرهای گیلان -> املش
محله و برزن -> کوی
نقطه سیاه روی پوست -> خال
گفتگوی اینترنتی -> چت
اثر رویدادی در ذهن -> خاطره
بست نشین -> متحصن
مرتجع فلزی -> فنر
دارای موهای زیاد در صورت و بدن -> پشمالو
اثر پائولو کوئلیو -> قاموسفرزانگی
کشور آفتاب تابان -> ژاپن
محل آرمیدن -> تختخواب
تعجب خانمانه -> وا
در پناه -> ایمن
شهر کهگیلویه و بویراحمد -> باشت
با تفصیل -> مشروحا
روزه -> صوم
بیکاره -> لش
ضربه با نوک پنجه پا -> تیپا
طویله -> اصطبل
زدن -> کوفتن
نوعی جوجه تیغی -> تشی
التفات -> توجه
دیوار کوتاه -> نرا
دلیر و شجاع -> نیو
کیف مسافرتی -> ساک
جنس برخی ظروف -> تفلون
علیل -> چلاق
راهره سقف دار -> هشتی
اعضای درونی بدن -> احشا
سرباز مأمور شلیک توپ -> توپچی
اثر نیما یوشیج -> شعرمن
واحد پول مالدیو -> روفیا
طایفه ای از ترکان -> غز
دلربا -> جالب
دریای عرب -> بحر
وحشی شدن -> توحش
رایگان -> مجانی
عدد فوتبالی -> اا
پنبه زن -> نداف
شاخه -> شعبه
از روی اقبال -> شانسی
جای بی‌خطر -> امن
عدد یک رقمی -> پنج
صورت و شکل -> نقش
آدمی، انسان -> شخص
مفسر -> شارح
فشرده و له شده -> مچاله
قدم یکپا -> لی
راهنما -> مرشد
رودی در آسیا -> یانگتسه
حرف سوم یونانی -> گاما
بدین نحو -> اینچنین
برادر مادر -> خالو
پالودن -> تصفیه
قانون چنگیزی -> یاسا
بسیار چابک -> تیزپا
نادان -> غت
نرم، روان -> لین
برادر مادر -> دایی
بز کوهی -> شکا
سنگ جادوگری -> یده
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
پراکندگی -> شت
جوی خون -> رگ
شیشه نسوز -> پیرکس
مکان -> جایگاه