جواب مرحله 902 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 902 جدولانه یک

جواب مرحله 902 جدولانه یک

بحث کردن -> سروکلهزدن
از عناصر اربعه -> اتش
از بیعت علی خارج شدند -> خوارج
بخشی از اوستا -> گات
پست شدن -> انحطاط
درون -> داخل
وقت مناسب -> فرصت
قلیل -> کم
ناله و فغان -> ژح
تابلویی از کمال الملک -> رمال
اثر زویا پیرزاد -> طعمگسخرمالو
در میان گذاشتن -> مطرحکردن
رفتارهای بی‌مزه -> اطوار
حرف نداری -> بی
دستاویز -> اتو
یک بار در سال -> سالانه
با کسی صحبت داشتن -> مصاحبت
نشانک -> سیگنال
برادر پدر -> عم
نوعی تنگ سفالی -> کماس
قطره اشک -> سرشک
عیب و ننگ -> عار
از حد خود گذشتن -> تخطی
پسوند دارندگی -> مند
سودمندی و اثربخشی -> کارایی
دندان فیل -> عاج
مقابل عقلی -> حسی
بین -> لا
بسیار گرم -> داغ
نوعی فرش -> گلیم
پشت سر -> پس
کوچک -> که
انگور نرسیده -> غوره
عضوی در سمت چپ شکم -> طحال
بها -> نرخ
بوی بد -> گند
نوعی چاپ -> افست
دیباچه -> سراغاز
با الکتریسیته کار می‌کند -> برقی
دودمان -> خاندان
تنها و فقط -> صرفا
وردنه -> نورد
اثر منصور کوشان -> محاق
از مردم غرب -> غربی
پرهیز کردن -> حذر
شهر ایلام -> مهران
نوعی سوسمار بزرگ -> بزمجه
حیوان انکرالاصوات -> خر
نوعی اسباب بازی -> لگو
دارای سلاح -> مسلح
نهاد و سرشت -> ذات
جمع کافر -> کفار
خطاب بی‌ادبانه -> هی
فقیر -> ندار
زشتی -> قبح
اهل یکی از شهرهای شمالی -> رشتی
خواری و نرمی -> ذل
متحیر ماندن -> بهت
شماره نخستین -> یک
اسب رستم -> رخش
نامی برای پاییز -> برگریزان
شراب -> خمر
فیلم معروف الیور استون -> جوخه
پاروی قایقرانان -> فه
نصیب -> مقدر
مایه آبادانی -> اب
پنبه پاک نکرده -> وش
باطل کردن -> لغو
پنهان کردن -> اخفا
افسر -> تاج
روش و طریقه -> راهوچاه
داستان کوتاه -> متل
حق دلالی -> پورسانت
آلونک -> کپر
اثر غلامحسین ساعدی -> غریبهدرشهر
پیشرفت در امری -> رونق
شایسته -> روا
وسیله‌ای در آشپزخانه -> یخچال
فریاد -> غریو
حرف سوم یونانی -> گاما
ناطق -> سخنگو
قطعه قطعه -> قاچقاچ
آب تازی -> ما
تاب و توان -> نا
محل کشتار -> قتلگاه