جواب مرحله 901 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 901 جدولانه یک

جواب مرحله 901 جدولانه یک

پادشاه عادل ایران -> کورششکبیر
تصدیق روسی -> دا
گوش دادن -> شنیدن
زادگاه حضرت ابراهیم -> اور
دستمال گردن -> کراوات
پایتخت رومانی -> بخارست
یار مرد -> زن
خطی در دایره -> وتر
پولک ماهی -> فلس
اجازه -> رخصت
بازیگر سریال نود شب -> سانازسماواتی
بازیگر پدرخوانده -> مارلونبراندو
تخم ماهی -> خاویار
شهر آرامگاه ابن سینا -> همدان
اول و آغاز -> نخست
ویژه -> خاص
از پیروان دین موسی -> کلیمی
سوغات -> رهاورد
باج و خراج -> اتاوه
امر به نکشیدن -> نکش
دوستان -> یاران
ضمیر مفعولی -> مرا
نجات یافتن -> رهایی
از حروف یونانی -> زتا
خاک صنعتی -> رس
اثر چربی بر پارچه -> لک
اسرار -> رازها
شعبده‌بازی -> تردستی
مساوی -> برابر
کج و خمیده -> اریب
مقابل ارزانی -> گرانی
نازیدن -> مباهات
قافله -> کاروان
محترم -> گرامی
درجه بالاتر از ستوان -> سروان
رو به پایین -> سرازیر
کشور آسیایی -> ایران
بی‌بنیان -> واهی
چهارچوب عکس -> قاب
از شاعران ایرانی -> اهیترشیزی
غذایی از تخم‌مرغ -> نیمرو
سوبسید -> یارانه
آخرین سیاره منظومه شمسی -> نپتون
مادر ترک -> انا
دشت و صحرا -> هامون
ذره باردار الکتریکی -> یون
کبوتی صحرایی -> یمام
قطار -> ترن
شهر نزدیک تهران -> ری
یک خودمانی -> یه
اولین غذای روزانه -> ناشتایی
زینت و آرایش -> پیرایه
مدرک فوق دیپلم -> کاردانی
بیماری کم‌خونی -> انمی
نیم صدای خر -> ار
پنهان کردن -> کتمان
نوعی دستگاه چاپ -> رتاتیو
بسیار و زیاد -> فراوان
ساختمان و بنا -> امارت
دفترک تبلیغاتی -> بروشور
زمزمه کردن -> ترنم
فکر و ذهن -> یاد
پایان شطرنج -> مات
زبان‌دار بی‌زبان -> لال
الفبای موسیقی -> نت
بی‌سواد قدیمی -> امی
طبق فلزی -> تال
بصیر -> بیناایاز
غلام سلطان محمود -> ایاز
غول برفی -> یتی
چاه جهنم -> ویل