جواب مرحله 71 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 71 جدولانه یک

جواب مرحله 71 جدولانه یک

آزمون -> تست
اثر جعفر مدرس صادقی -> گاوخونی
اثر جمال زاده -> فرهنگ لغات عوامانه
اثر سیمین دانشور -> سو و شون
اسباب و وسایل زندگی -> معاش
اسپاگتی -> ماکارونی
اندوه -> غم
بخاری برقی -> هیتر
برداشت محصول -> درو
برنامه کاربردی -> آپ
بیگانگان -> اجانب
پراکنده -> منتشر
پست و فرومایه -> بی سر و پا
تن -> بدن
جدا از هم -> سوا
چاشنی از گوجه -> رب
حرف چهارم یونانی -> دلتا
حرف ندا -> یا
خرس آسمانی -> دب
دست یازیدن -> لمس
رگ -> ورید
سرای مهر و کین -> دل
سعی و تلاش -> همت
سمت و سو -> ور
سوراخ -> رخنه
شاه مغول -> قاآن
شهر انار -> ساوه
صف و رده -> رج
طرد کردن -> بایکوت
عجله -> شتاب
عضو دفاعی زنبور -> نیش
غزال -> آهو
قلب قرآن کریم -> یاسین
لم دادن -> تکیه
لوس -> ننر
ماشین کشاورزی پرکاربرد -> تراکتور
مال و ثروت -> منال
محل نصب درجه نظامی -> سردوشی
میوه باب گلو -> هلو
نان نازک -> لواش
نوعی کفش -> لکا
ورزش چوب و توپ -> هاکی
یک ترکی -> بیر