جواب مرحله 69 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 69 جدولانه یک

جواب مرحله 69 جدولانه یک

اثر صادق هدایت -> پروین دختر ساسان
امروزی -> مدرن
با نظم و ترتیب -> مرتب
بجا آوردن -> ادا
بخشی از اوستا -> یسنا
بوی ماندنی -> نا
پر ، مملو -> آمون
پرنده آبزی -> اردک
تقسیم کننده -> قاسم
تلمبه -> پمپ
توقف میان بازی -> تایم اوت
چهر شطرنجی -> رخ
خنیاگر -> چنگی
خواب مصنوعی -> هیپنوتیزم
خوش و خرم -> پدرام
دارای اهمیت -> مهم
دانه کش بی آزار -> مورچه
دزد -> سارق
دستکاری عکس -> روتوش
دین -> وام
دیوار بلند -> ترا
ذکر ، دعا -> ورد
راندن مزاحم -> دک
رودی در جنوب -> دز
روشنایی اندک -> سو
ریشه -> بن
سربست کارخانه -> آک
سربها -> دیه
سرزنش کردن -> نکوهش
سه یار هم قد -> ا ا ا
سیاست تبعیض نژادی -> آپارتاید
شراب -> خمر
صمغ ساقه گون -> کتیرا
عطوفت -> مهر
غذای شب -> شام
قلاب کیف و کفش -> سگک
گیاه -> رستنی
لوله ای در بدن -> مری
مانند ، مثل -> چون
مشک ، کیه -> خی
ممیزی -> سانسور
نغمه ، سرود -> نوا
نوعی عدسی -> کاو
کنایه از شرمسار -> روسیاه
یک میلیونوم متر -> میکرون