جواب مرحله 65 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 65 جدولانه یک

جواب مرحله 65 جدولانه یک

آب ترکی -> سو
آشکار -> بدیهی
آماده -> سازور
اثر استاینبک -> روزگاری جنگ بود
اثر دافنه دو موریه -> ربکا
از اقوام جنوبی ایران -> بلوچ
از قطعات کامپیوتر -> رم
اسید نیتریک -> تیزاب
اعدام نظامی -> تیر باران
ایالت بستنی یخی -> آلاسکا
باتلاق -> لشاب
بدشکل -> کج و کوله
پشت سر -> ورا
پوچ ، بی اعتبار -> هیچ
تخم مرغ فرنگی -> اگ
چوب آتش زا -> کبریت
خنزیر -> خوک
دزد -> لص
دست نوش -> دست خط
رود مرزی -> ارس
زیر پا مانده -> له
زیرکی -> رندی
ست -> رخو
شاید ، بعلاوه -> بلکه
شب ماندن در جایی -> بیتوته
شراره آتش -> آبیز
شهر آرزو -> امل
شور و غوغا -> های و هوی
ضربه با پشت راکت -> بک هند
ضربه سر فوتبالیست -> هد
گناهکار -> خاطی
لاقید -> بی خیال
ماتم -> سوگ
مجاز از دوست دلسوز -> سنگ صبور
مرحوم -> شادروان
مغناطیس -> آهنربا
نخست -> اولین
نگهبان راه -> راهدار
نگو نشده -> نگ