جواب مرحله 820 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 820 جدولانه یک

جواب مرحله 820 جدولانه یک

آسیاب آبی -> ابدنگ
آسیب‌ها -> افات
آهوی ختن -> اف
اثر فهیمه رحیمی -> عشق و خرافات
از درختان -> کاج
اصلاح کردن جامه -> رفو
اندیشه -> فکر
بچه دزد معروف -> ال
بخیه خیاطان -> کن
برآورده شده -> مستجاب
برده -> زرخرید
پلیس فضای مجازی -> فتا
پوشاننده -> ستار
پی، رگ -> عصب
ترسو -> بزدل
تنبل -> کم کار
تکنولوژی -> فناوری
چاکر -> خدمتکار
چرم براق -> ورنی
چروک پوست -> یرا
چنگ در زننده -> متمسک
حرف ندا -> یا
حمال -> بارکش
خطا -> سهو
خودآرایی -> تجمل
خوشگل و زیبا -> شکیل
در آن چیزی بگذارند -> ظرف
درنده تیز پا -> یوزپلنگ
راندن، دفع کردن -> ذب
رسیدگی و بازرسی -> سرکشی
روش و روال -> نحو
زاویه خارجی -> نبش
سفره -> خوان
شایسته‌تر -> احق
شجاع -> شیردل
شعیر -> جو
شهر خوزستان -> اندیمشک
شهرهای عربی -> مدن
شکیبایی کردن -> تصبر
صدای ریزش آب -> شرشر
ظرف دم کردن چای -> قوری
غار قرآنی -> کهف
فتنه‌انگیزی -> نفاق
فرشته -> ملک
قاصد سلیمان -> هدهد
قدرت و توانایی -> وسع
قعر جهنم -> درک
گفتار استقبال از مهمان -> خوشامد
گنجه لباس -> کمد
مارکی بر خودکار -> بیک
مانند -> همچو
مراحم نیست -> مراحم
مناجات -> دعا
مناسب -> بجا
منسوخ شدن -> ورافتادن
مورچه ریز -> ذر
نجیبان -> شرفا
نشانه نوشتاری -> حرف
نگرش -> لحاظ
هر فصل از اوستا -> نسک
واحد پول بلاروس -> روبل
وارسی شل و سفتی پیچ و مهره‌ها -> اچارکشی
واژگون -> چپ
وسیله بالا رفتن -> نردبان
وظایف -> تکالیف
ویتامین جدولی -> کا
کار کردن از روی عمد -> تعمد
کاشت درخت -> درختکاری
کتاب مقدس هندوان -> ودا
کتف و شانه -> خا
کنایه از بسیار کوتاه -> یکوجبی
کندن گل -> چیدن
یومیه -> روزمره
یک عدد -> یکی