جواب مرحله 819 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 819 جدولانه یک

جواب مرحله 819 جدولانه یک

آبگیر -> ژی
آرمیدن -> خفتن
آغوش -> بغل
آهنگ کردن -> قصد
اثر جامی -> هفت اورنگ
اثر جواد مجابی -> عبور از باغ قرمز
اثر صادق هدایت -> وغ وغ ساهاب
اثر عطار -> مصیبت نامه
اجداد -> ابا
اداره حفاظت از راه‌ها -> راهداری
از مذاهب بودایی -> ذن
اعتبار -> اب
افسر -> تاج
اندرون -> توی
بادبان کشتی -> جل
بازگشایی -> افتتاح
باقی جان -> رمق
بالا آمدن آب دریا -> مد
بحر -> زو
بداقبال -> بدشانس
بر آن سوار شوند -> مرکب
بریان شده -> برشته
بزرگ منشی -> نب
بزه -> جرم
به پایان رسید -> تمت
پاداش نیکی یا بدی -> جزا
پاک -> قدوس
پایتخت جمهوری چک -> پراگ
پایتخت کاستاریکا -> سانخوزه
پراکندگی -> تشتت
پرطاقت -> سگ جان
پرنده‌ای به اندازه گنجشک -> دم جنبانک
پسوند پیدا کننده -> یاب
پشم شتر -> وبر
پیاپی زدن -> تپش
پیش افتادن -> تقدم
پیمان -> عهد
تابلویی از ادوارد مونک -> جیغ
تیز -> شارپ
ثالث -> سوم
جوانمردی -> فتوت
چوب گردن گاو شخم‌زن -> یوغ
حجم فرعونی -> هرم
حرف فراری -> جیم
خراب شدن و فرو ریختن -> اوار شدن
دارای خطوط موازی -> راهراه
دارای رتبه نظامی -> درجه دار
درخت کاج -> ناجو
دشمن -> خصم
دشمنی کردن -> مخاصمه
راست ایستاده -> هج
راه تغذیه جنین -> ناف
رسید -> قبض
رفتار تند -> پو
رقاص باله -> بالرین
رهایی و خلاصی -> نجات
زمین لرزه کوچک -> پس لرزه
زیان دیده -> متضرر
سلمانی -> ارایشگر
سمت و سو ها -> جهات
سیه چشمان -> حور
شجاع -> یل
شمشیر بران -> صل
شهر خوزستان -> هویزه
شهری در عراق -> کربلا
شیوه بیان یک مطلب -> لحن
صدای در زدن -> تقتق
ضمیر انگلیسی -> یو
عموی حضرت ابراهیم -> ازر
فر و شکوه -> اورنگ
فرزندان -> عترت
فرمانروایان -> حکام
فصیح -> غرا
فوق -> بالا
قتل عام -> کشتار
قرن -> سده
گریزگاه -> مفر
گیاهی خاردار -> یز
لحظه، دم -> ان
لفظ ابتدا یا انتهای کلمه -> وند
محرم بودن -> محرمیت
مرتبه و منزلت -> ارج
مژدگانی -> مشتلق
مسابقه شعرخوانی -> مشاعره
مشک -> خی
مطالعه بیماری بیماران بستری -> بالینی
مظهر زیبایی -> ماه
مقابل جزئی -> کلی
میوه ریز خوشمزه -> البالو
نابود ساختن -> انهدام
ناگهان خودمانی -> زرت
نوشته‌ای برای تعهد انجام کاری -> پذیره نویسی
نوعی بیماری عصبی -> اماس
هر چیز چهار گوش -> خشتی
همه -> جملگی
کاخ -> قصر
کم کردن قیمت -> تخفیف
کناره‌ها -> جوانب
کهنه پرست -> امل
یونجه -> قت
یکدیگر را خواندن -> تداعی