جواب مرحله 63 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 63 جدولانه یک

جواب مرحله 63 جدولانه یک

آراستن -> تعبیه
آلیاژ مس و نیکل -> مونل
آهکی -> مکلس
اثر چربی -> لک
از حروف مقطعه قرآن -> طه
از حروف یونانی -> تتا
اما -> ولی
امر به یافتن -> یاب
امروز عرب -> الیوم
انر وارونه -> رنا
بازیگر مختارنامه -> حسن پورشیرازی
بازیکن اسبق بایرمونیخ -> تارنات
بخشنده تر -> اکرم
بلند مرتبه -> اعالی
پشیمانی -> ندم
پنهان داشتن -> کتم
پیشامد -> واقعه
تالاب -> ژی
تاکسی دریایی -> تارمپ
ترسیدن -> مخافت
ترمز چهارپا -> هش
تکرار یک حرف -> م م
تیردان -> شگا
جزیره -> آب خو
جغد -> بوف
جمع سیف -> سیوف
چنگ در زدن -> امتساک
چیز -> شی
حرف هشتم انگلیسی -> اچ
حرف همراهی عرب -> مع
حرکت کرم گونه -> وول
حیوان وفادار -> سگ
خدای دراویش -> هو
خواهان -> طالب
خودروی روسی -> لادا
در پناه -> ایمن
در شلوار هم هست -> فاق
درس نخوانده -> امی
دروغ گفتن -> نمش
دریا -> یم
دسته پیستون اتومبیل -> شاتون
دو دست -> یدین
راندن مزاحم -> دک
رودی در روسیه -> ولگا
روز عرب -> یوم
زیر خاک پنهان کردن -> دس
سرخوش -> ملنگ
سرفصل کتاب -> عنوان
سطح -> رو
سوریه قدیم -> شام
شخصا -> بهتن
شهر مذهبی -> ری
شیرین تر -> رولت
صدای گوسفند -> بع
عدد نفس کش -> شش
عدس -> مچک
فلز رسانا -> مس
فوری -> آنی
قو وارونه -> وق
قورباغه -> وق
گنبد ابر کوه یزد -> هگ
لمس کردن -> سبودن
مخالف -> ضد
مدرک کارشناسی -> لیسانس
مذکر -> نر
مرغ افسانه ای -> سی رنگ
مشک -> خی
مشکین شهر سابق -> خیاو
مظهر باریکی -> مو
منزلت -> شان
میخ -> وتد
نادر -> کمیاب
نشانی مفعولی -> را
نصف آجر -> نیمه
نمایش تلویزیونی -> شو
نوعی حلوا -> لو
نوعی گیاه -> همیشک
نیم خاموش -> نیم مرده
نیمه از یگان -> یگ
همراه هرج -> مرج
همگی -> کل
ورزش رزمی -> کیک بوکسینگ
کاخ زمستانی -> تجر
کامیون ارتشی -> ریو
کاهل -> ویم
کسی که کار می کند -> کارگر
کشتی جنگی -> ناو
یار غم -> هم