جواب مرحله 817 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 817 جدولانه یک

جواب مرحله 817 جدولانه یک

آب منجمد -> یخ
آتشدان نانوایی -> تنور
آغاز شده -> مبتدا
آفرین -> احسن
اثر آلفونس دوده -> ژاک
اثر استاندال -> گردش های رم
اثر صادق چوبک -> هفخط
اثر غلامحسین ساعدی -> غریبه درشهر
اثر فئودور داستایفسکی -> مردم فقیر
اجازه‌نامه -> جواز
از بت‌های جاهلیت -> هبل
از شهرهای استان اصفهان -> فریدن
اشک روان -> هطال
اعلام خطر -> اژیر
انتها یا قعر چیزی -> ته
اکنون -> حالا
بخشی از مغز -> مخ
بددل -> غر
بدگوهر -> نانجیب
برملا -> فاش
برهنه -> پتی
بستگی داشتن -> ربط
بلوا -> اشوب
بند و بست -> بش
به پایان رسیدن -> برسرامدن
بهشت شداد -> ارم
بی‌تأمل سخن گفتن -> بداهت
بی‌تجربه و ناشی -> تازه وارد
بی‌نیاز و غنی -> صمد
بیننده -> بصیر
پاشنه پا -> بل
پایه اداری -> اشل
پایه‌ها -> ارکان
پند -> نصیحت
پیاله -> جام
پیش -> قبل
پیش افتادن -> تقدم
پیوند دهنده -> رابط
تاخت اسب -> تگ
تجزیه شیمیایی با برق -> الکترولیز
تحریر کردن -> نوشتن
تمام و همگی -> یکسر
تنها شدن -> توحد
تیر پیکان دار -> یب
جوی خون -> رگ
حج رفته -> حاجی
خجسته -> فرخ
خراش و آسیب -> خدشه
خو کرده -> مالوف
خورشید -> شمس
دکان کوچک -> دکه
روغن مالی کردن -> تدهین
ریختن آب -> صب
زائران -> زوار
زمان حاضر -> حال
سایه ترسناک -> شبه
سر و کله -> راس
سرافکنده و شرمنده -> خیط
سوگند -> قسم
طایفه ای از ترکان -> غز
فریادرس -> دستگیر
فضای خانه -> ساحت
قرقی -> قوش
گرفتن -> اخذ
گرفتنی است نه دادنی -> حق
گفتگوی اینترنتی -> چت
گوسفند جنگی -> قوچ
گیاهان تیره گندمیان -> غلات
ماست چکیده -> لور
ماهی فلکی -> حوت
معیاری در ریاضی -> ضریب
منزلت -> شان
نشان دهنده وجود جریان برق -> فازمتر
نهاد و سرشت -> ذات
نوعی چوگان -> طبطاب
نوعی ساز بادی -> صور
نیکوکار -> خیر
نیکویی و احسان -> لطف
واحد سرعت هواپیما -> ماخ
ورزش زمستانی -> اسکی
وسیله اخطار خودرو -> بوق
کریستال -> بلور
کشور اروپایی -> صربستان
کلمه تأسف و حسرت -> واخ
کوبیدن و خرد کردن -> سودن
کوچکتر از باغ -> باغچه