جواب مرحله 815 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 815 جدولانه یک

جواب مرحله 815 جدولانه یک

آبجامه -> ابخوری
آرامیدن -> خوابیدن
آزرم -> حیا
آلونک -> کپر
ابزار رسم زاویه قائمه -> گونیا
اثر ایرج میرزا -> عارفنامه
اثر جواد مجابی -> پنیر بالای درخت
اثر داستایفسکی -> شب های روشن
اثر فهیمه رحیمی -> بانوی جنگل
از آجیل -> فندق
از رودهای روسیه -> لنا
استفراغ -> قی
اما -> لیک
اندازه صدای سیستم صوتی -> ولوم
اندوخته‌ها -> ذخایر
باریکی و نرمی -> نازکی
بازخورد -> فیدبک
بخشش -> عطا
برادر مادر -> خالو
برخوردار -> بهرهور
به بهانه‌ای از انجام تعهد سر باز زدن -> دبه در اوردن
پادشاهی -> کیی
پدر -> والد
پدید آوردن -> تولید
پسوند تصغیر -> چه
پشه -> بق
پنهان داشتن -> کتم
پیغامبر -> نبی
تأخیر -> دیرکرد
تیم فوتبال فرانسوی -> نیس
جای خلوت و آرام -> دنج
جوان -> فتی
چانه -> زنخ
چیز -> شی
حشره‌ای سبز رنگ -> اخوندک
حفر کردن -> کندن
حل نشدنی -> لاینحل
خرابی، ویرانی -> هدم
خوارک زمین کشاورزی -> کود
خوب -> نیک
در کمال دقت -> موبه مو
درخت کریسمس -> کاج
دستور -> حکم
دنبال خرید جنس ارزان است -> بزخر
دور دهان -> نس
دومین رود بزرگ چین -> خوانگخه
رب‌النوع خورشید مصریان -> رع
رطوبت -> نم
روییدن گیاه -> نبت
ریه زمین -> جنگل
زادگاه مولانا -> بلخ
زنگار دل -> رین
سخن زیر لب از خشم -> ژک
سرشت -> خو
سلاح مخرب -> بمب
شگرد -> فن
شمشیرها -> سیوف
شهری در ترکیه -> دیار بکر
شیوه‌ها و روش‌ها -> فنون
صفتی برای شیطان -> خناس
ضروری است -> باید
ظاهرسازی -> وانمود
ظرف مرکب -> امه
عدد منفی -> نه
عشوه -> ناز
غذایی از گوشت کوبیده -> کوفته
غیر مسطح -> ناهموار
فریاد افسوس -> وای
فوت کننده -> دمنده
قطعه قطعه -> لتوپار
گرده قارچ -> هاگ
گریه با سوز و گداز -> زار
گفتگوی اینترنتی -> چت
لرزیدن و تکان خوردن -> جنبیدن
لشکرها -> جنود
ماده ضد عرق -> زاج
متحیر -> حیرتزده
مخلوط کردن -> همزدن
مراسم رفع کدورت -> اشتیکنان
مربوط به امور صنعتی -> فنی
مربوط به کیفیت -> کیفی
مرکز کردستان -> سنندج
مستمری -> راتب
مغرور -> خودبین
موجود -> کاین
ناپخته -> خام
نخست -> اول
نغمه، سرود -> نوا
نوعی بیماری قارچی -> سفیدک
نیلوفر -> فل
نیکوکار -> محسن
همان آتشکده است -> اذرکده
واحد اندازه‌گیری مایعات -> لیتر
واحد پتانسیل -> ولت
واحد پول زامبیا -> کواچا
وام‌دار -> مدیون
وسیله‌ریختن‌مایع درظرف‌در تنگ -> قیف
کلمه درد -> اخ
کنار و جانب -> طف
کوبیدن در -> تق
یاری -> مدد