جواب مرحله 813 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 813 جدولانه یک

جواب مرحله 813 جدولانه یک

آب دهان -> خدو
آشی برای مسافر -> اش پشت پا
آشیانه مرغ -> عش
آهک -> کلس
اثر علی اکبر سیرجانی -> ضحاک ماردوش
از سیارات -> زمین
استهزا -> ریش خند
انتها یا قعر چیزی -> ته
اندیشه -> فکر
بادام کوهی -> ارژن
بادمجانش آفت ندارد -> بم
بخشی از اوستا -> یشت
برتری -> رجحان
برجستگی تایر -> اج
به هم پیوند دادن -> الحاق
بی‌همسری -> تجرد
پایان یافتن -> سرشدن
پایه اداری -> اشل
پوست درخت خدنگ -> توزه
پیامبر -> نبی
پیامبر کشتی‌بان -> نوح
پیشوند زمین شناسی -> ژیو
توان -> قوت
تیز -> شارپ
جادو -> سحر
جایگاه ویژه -> لژ
چروک پوست -> یرا
چشم‌داشت -> توقع
حرف گزینش -> یا
خالی -> تهی
دریچه کاربراتور -> ساسات
دریوزه‌گری -> گد
دستگاه تولید آب گرم -> پکیج
راستین -> حقیقی
راه باریک در زیر زمین -> نقب
ردیف و رده -> رج
روزی -> رزق
زمین پرآب -> ابخیز
زودرنج -> احساساتی
زیاد -> بیش
زیارت کنندگان کعبه -> حجاج
زیرکی و هوشمندی -> دها
زینت کردن ایام جشن -> اذین بستن
سرخ -> احمر
سنگینی -> وزن
شرمندگی -> خجلت
شرمنده -> خجل
شمیم -> بو
شهر آذربایجان شرقی -> هریس
شهر چهارمحال و بختیاری -> هفشجان
شکل و قیافه -> ریخت
عریان -> لاج
عصبی -> جوشی
عفو کننده -> بخشاینده
فرزند مردی بزرگ -> اقازاده
قسمت -> بخش
گردید -> شد
گردیدن -> شدن
گلو -> حلق
گوارش -> هضم
لجوج -> سختسر
لحظه -> دم
ماءالشعیر -> ابجو
مانند یکدیگر -> متشابه
مایعی ضد عفونی کننده -> ساولن
مجاز از کار احمقانه -> خرکی
مردمک چشم -> حدقه
مرغ می‌رود -> جا
مرگ بر اثر غصه -> دق
مطبخ -> اشخانه
موجود بی جان و بی حرکت -> جماد
نهایت -> اخر
نوشابه الکلی روسی -> ودکا
نوعی بیماری عفونی مسری -> وبا
نوعی ماهی -> شیم
نیز -> ایضا
همه را فرا گیرنده -> عام
هنگام -> حین
وسیله اخطار خودرو -> بوق
کاغذ روزنامه -> وب
کاکل اسب -> فش
کشتی‌بان -> ملاح
کمان تیراندازی -> شیو
یونجه -> قت