جواب مرحله 810 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 810 جدولانه یک

جواب مرحله 810 جدولانه یک

آستر نقاشی -> تهرنگ
آش -> با
آهو -> ظب
اثر علی شریعتی -> مذهب علیه مذهب
اثر مولیر -> طبیب اجباری
از لوازم آرایشی -> ریمل
الهه خورشید -> رع
انار یونانی -> رانا
ایلچیان -> سفرا
باحمیت -> غیرتی
بادبان کشتی -> شراع
بار بردارنده -> حامل
باطن انسان -> ضمیر
بدین جهت -> لذا
برگزیدن -> انتخاب
بزرگتر -> کبری
بلندترین شب سال -> یلدا
بلی انگلیسی -> یس
بن -> ریشه
بندر شمالی -> انزلی
به طور اتفاقی -> بعضا
پایان -> ختام
پایتخت زیمباوه -> هراره
پایداری -> ثبات
پرآب -> ابکی
تذکر -> یاداوری
تمام، همه -> مطلق
جانور افسانه‌ای ترسناک -> نسناس
جهان دیگر -> اخرت
چراگاه -> مرتع
حرف درد -> واخ
حرف دهن کجی -> یی
خبر دادن از وقت نماز -> اذان
خدا -> اله
خدایی -> الهی
دلداده مجنون -> لیلی
دوام و پایداری -> بقا
راز -> لو
راکب -> سوار
رستاخیز -> معاد
رهایی -> خلاص
روشنایی -> فروزش
روی هم ریخته شده -> تلمبار
زینت کردن -> اذین بستن
سپس -> وانگهی
سرمشق -> الگو
سرو کوهی -> ابهل
سوسمار -> ضب
سوگواری -> عزا
شهر سمنان -> مهدی شهر
شکیبایی -> تحمل
عارف قرون چهار و پنج -> ابوسعید ابوالخیر
قایق -> لتکا
گیاهی از طایفه نعنا -> گزنه
لباس ابریشمی -> برنک
متحیر ماندن -> بهت
مدار مجتمع -> ایسی
مرکز اتم -> هسته
مزه دهان جمع کن -> گس
مظهر لاغری -> نی
مقابل جزئی -> کلی
مقام -> منصب
منقار مرغ -> تک
نشانه‌ها -> اثار
نوشابه الکلی -> عرق
نوعی موسیقی غربی -> جاز
نوعی یقه -> ارو
واحدی در سطح -> هکتار
واسطه -> دلال
کبودی اندک در پوست -> نیلک
کجاست -> کو
کشور آفریقایی -> غنا
کوتاه‌قد -> زمیر
کینه ورزی -> نقمت
یاد کننده -> ذاکر
یافت نشدنی -> نایاب