جواب مرحله 809 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 809 جدولانه یک

جواب مرحله 809 جدولانه یک

ابریشم خام -> قز
اتاق شب اول عروسی -> حجله
اثر الکساندر دوما -> لاله سیاه
اثر عباس معروفی -> تماما مخصوص
از سوره های قرآن کریم -> مدثر
اسید آشپزخانه -> سرکه
انبار اجناس -> دپو
باب -> پدر
بار -> دفعه
باطل کردن قرارداد -> فسخ
بالش -> متکا
بانگ سگ -> وغ
بخار دهان -> ها
بخشش -> سخا
برادر پدر -> عمو
برنج فروش -> رزاز
بست نشستن -> تحصن
بندها -> مفاصل
بهشت شداد -> ارم
بی‌خردی -> سفاهت
بیماری ریوی -> سل
پرحرفی -> ور
پسوند محافظت -> بان
پیروز -> فاتح
پیروی کردن -> تشیع
پیشکش و هدیه -> نثار
ترشروی -> عبوس
تصویر کلی -> شما
تگاب -> قیف
توانگر -> غنی
جدا کردن -> فصل
جدایی -> فراق
جوش خمیر -> وز
چرم -> قیش
چین خوردگی سطح آب -> موج
حماسی -> اپیک
حیله -> مکر
خالص -> قح
خجسته -> سعد
خواری و نرمی -> ذل
دانه سفت میوه -> هسته
درک و شعور -> فهم
دست یازیدن -> لمس
دستگاه نساجی -> هف
دشمن -> خصم
دوستان -> رفقا
رب النوع مصری -> رع
زایل شده -> مزیل
سه کیلو -> من
شرکت سازنده آیفون -> اپل
شنیداری -> سماعی
شهر تهران -> فیروز کوه
شهر خوزستان -> هویزه
شهوت‌ران -> هوس باز
شیر و اسب دارند -> یال
طبخ کردن -> پختن
عدد دو رقمی -> شصت
عقل -> خرد
عموم مردم -> رعیت
غذای شبانه -> شام
غیر متعارف -> اجق
فرخنده بودن و نبودن -> امد نیامد
فرو بردن -> بلع
فناپذیر و مردنی -> رفتنی
گوشت بیخ دندان -> لثه
ماده اولیه کوکائین -> کوکا
مالک -> ذا
متفق -> همدل
متمایل به یک جهت -> یکوری
محل مشاهده ستارگان -> رصدخانه
مدهوش -> مست
مذمت به شعر -> هجو
مهمتر -> اهم
نجابت داشتن -> اصالت
نشانه بیماری -> تب
نوشته غیر منظوم -> نثر
همراه بلبل -> گل
هنجارهای مورد قبول جامعه -> اخلاق
واحد پول اندونزی -> روپیه
کس -> شخص
کشوری در قاره سیاه -> توگو
کوتاه و چاق -> غک