جواب مرحله 808 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 808 جدولانه یک

جواب مرحله 808 جدولانه یک

آب بینی -> خل
آب زر -> ابطلا
آبدست -> وضو
آسمان روز بدون ابر -> افتابی
آهو -> ظب
ابتر -> دمبریده
اثر فتانه حاج سیدجوادی -> بامداد خمار
ارادتمند -> مرید
از ایالت‌های آمریکا -> میشیگان
از گل‌های معطر -> شببو
استوار -> مستحکم
افسری در ارتش -> سرگرد
انبوه شده -> متراکم
اندازه ندارد -> بیحد
بخار دهان -> ها
بخشنده‌تر -> ارحم
برادری -> اخوت
برجسته -> شاخص
بم‌ترین صدا در موسیقی -> باس
به حضور شخص بزرگی رسیدن -> شرفیاب
بی‌حرکت و ثابت -> میخکوب
پایان زندگی -> مرگ
پیشه -> شغل
پیوند -> وصل
تباهی -> ورب
تن پرور و طفیلی -> مفتخور
تندخو -> خشن
تنها و فقط -> صرفا
جای بی‌خطر -> امن
جهنم -> دوزخ
چاشتگاه -> ضحی
چوب خوشبو -> ند
حرف ندا -> ای
خوب شدن از بیماری -> بهبود
خیس -> تر
درجه و مقام -> رتبه
رئیس جیمز باند -> ام
روزی‌رسان -> رزاق
زمین -> ارض
سختی -> شقا
سخن زیر لب -> ژک
سرکش و نافرمان -> عاصی
شهری در ترکیه -> قونیه
شوم -> نحس
شیوه بیان یک مطلب -> لحن
صدا -> اوا
عهده‌دار کاری شدن -> تصدی
قورباغه -> غوک
گامت ماده -> اوول
گرمی -> حرارت
ماندن‌جنس‌روی دست‌فروشنده -> باد کردن
مخزن گاز -> کپسول
مدهوش -> مست
مستی -> سکر
مغشوش -> ناخالص
مقبول -> پسند
نااستوار -> لق
ناگفتنی -> مگو
نامرتبط -> بیراه
نخستین انسان -> ادم
نصیب و قسمت -> ابخورش
نوعی یقه -> ارو
وسیله برف‌روبی -> پارو
کشور آفریقایی -> زیمبابوه
کلمه افسوس -> اه
کلمه افسوس -> واویلا
کیفیت، حالت -> وضع
یاری -> مدد
یگانه -> احد
یک خط از نوشته‌ای -> سطر