جواب مرحله 62 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 62 جدولانه یک

جواب مرحله 62 جدولانه یک

آدم کش -> قاتل
آذرخش -> برق
آغاز -> ابتدا
آینده -> آتیه
از اعمال ریاضی -> جمع
الفت -> انس
امارت -> بنا
امتداد یافته -> ممتد
بافنده -> نساج
بلیغ -> رسا
بیماری -> دا
پایان نامه تحصیلی -> تز
پدید آوردن بهترین وضع ممکن -> بهینه سازی
پسندیده -> نکو
پول نقد -> وجه
تنگ دستان -> فقرا
ثابت و استوار -> پابرجا
جدال و دشمنی -> ستیزه
جلسه -> شورا
چاشنی غذا -> نمک
حادثه -> رویداد
حرف پیروزی -> وی
حرف ندا -> ای
خطی در دایره -> وتر
خوش باور -> هالو
دل نازکی -> رقت
دور دهان -> نس
دوستار کار کردن -> کاری
رده و رسته -> رج
رسا و فصیح -> بلیغ
رهاشدن -> رستن
روحانی زرتشت -> مغ
رود اروپایی -> رن
زمان مرگ -> ممات
سازمان فضایی -> ناسا
سالوس -> ریاکار
سر فوتبالیست -> هد
سرزمین سبا -> یمن
سعادت و خوشبختی -> روزبه
سقف دهان -> سق
سوسن زرد -> وج
شاخه ای از علم مکانیک -> هیدروسنتاتیک
شایع شدن -> شیوع
صمغ درخت کاج -> تربانتین
طریقه و روش -> روند
علامت بیماری -> تب
علامت جذر در ریاضی -> رادیکال
فراوان ترین کانی آهن -> هماتیت
فروتن -> متواضع
قدم یک پا -> لی
قورباغه درختی -> وک
گرماسنج -> ترمومتر
گشوده -> وا
گوشه گیر -> معتکف
گیاه الیافی -> کنف
لنگه چیزی -> تا
مظهر پلیدی -> دیو
مقاومت متغیر الکتریکی -> پتانسیومتر
منشی -> سکرتر
منظره -> دورنما
مهاجرت -> هجرت
میوه بهاری -> توت
میوه خوب -> به
نشستن -> جلوس
نظریه -> تیوری
وردنه -> نورد
وزیر شطرنج -> فرزین
ویتامین جدول -> کا
یار نخ -> سوزن
یقین -> حتم

powerbank