جواب مرحله 807 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 807 جدولانه یک

جواب مرحله 807 جدولانه یک

آبنوس -> جغ
آتش عرب -> نار
اثر امیل زولا -> وحش انسانی
اثر جعفر مدرس صادقی -> من تا صبح بیدارم
اثر چارلز دیکنز -> عبور ممنوع
اثر رضا امیرخانی -> مناو
اثر مولوی -> مثنوی معنوی
اختلال صدا -> خش
ارمغان سرما -> برف
از صور فلکی -> دباصغر
از غذاهای اصلی -> برنج
از غذاهای اصیل ایرانی -> ابگوشت
از فست‌فودها -> ساندویچ
از یاد رفته -> فراموش
اصحاب رسول را دیده‌اند -> تابعین
الهه خورشید -> رع
اندوهگین شدن -> افسردن
بانگ -> غو
بچه -> طفل
بدیع -> نو
برش هندوانه‌ای -> قاچ
بنده زرخرید -> قن
پایتخت پاراگوئه -> اسونسیون
پایتخت جمهوری آذربایجان -> باکو
پرآشوب -> ناامن
پرتاب کردن -> رمی
پرده نقاشی -> تابلو
پرنده شکاری کوچک -> زغن
پوشانیدن -> حجب
پوشاک -> لباس
پوشاک‌ها -> ملابس
پیاله آبخوری -> جام
پیرو بهائیت -> بهایی
پیروز -> فاتح
پیوند دادن فلزات -> جوشکاری
توضیح برخی مواد قانونی -> تبصره
جان نثار -> فدا
جانشین -> وصی
جایی که قبلا ذکر شده -> همانجا
جهت باد را نشان می‌دهد -> بادنما
جهت بر آمدن آفتاب -> شرق
چالاک -> چست
چوبدستی -> عصا
حرف همراهی عرب -> مع
خداحافظ -> بدرود
خلاصه کردن -> تخلیص
خوشرو و خندان -> بسیم
خیار دشتی -> بک
دارای نام نیک -> باابرو
در دستشویی بجویید -> افتابه
دست مالیدن -> لمس
دشمنی -> خصومت
راه -> روش
رفتار به ناز -> چم
رفیق مشهدی -> یره
رنج و محنت -> لگ
رنگ کردن -> خضاب
روزه -> صوم
زشتی و گناه -> سییه
زمین آماده کشت -> ایش
زنبیل -> شاو
زیارت کعبه -> حج
سازمان اطلاعات مرکزی آمریکا -> سیا
سترون -> استریل
سنت -> رسم
شهر ترکمنستان -> ماری
شهر کردستان -> سرواباد
شهر کرمانشاه -> پاوه
شهری در انگلستان -> شفیلد
شیپور شکارچیان -> بورو
صدمه -> اک
صیاد -> شکارچی
ضمیر فرانسوی -> وو
فایده -> سود
فرومایه -> پست
فریب -> نیرنگ
گزارش -> راپرت
گفتار -> نطق
گیاهی نهانزا -> سرخس
لبخند زدن -> تبسم
مار عظیم الجثه -> بوا
مارکی بر خودکار -> بیک
متعصب در عقاید خود -> دگم
مدح کردن -> ستودن
مسئول آسیاب -> اسیابان
مقابل درشت -> ریز
مناطق و نواحی -> نقاط
مکان اجاره‌ای -> ماجر
نادان -> غت
ناله و فغان -> ژح
نام دیگر گیاه فیلگوش -> بابا ادم
نیکویی و احسان -> لطف
هم آهنگی کلمات -> سجع
همراه گل و پروانه -> شمع
وجود دارد -> هست
کادر -> قاب
کرانه آسمان -> افق
کشوری در آمریکای مرکزی -> گواتمالا
کفش چوبی -> سندل
کوزه‌ای به شکل کدو -> اج
کینه ورزی -> نقمت