جواب مرحله 805 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 805 جدولانه یک

جواب مرحله 805 جدولانه یک

آشپزی کردن -> طبخ
آقای اسپانیایی -> دن
آموختن -> تعلم
ابریشم خام -> قز
اثر پیر هرات -> نصایح
اثر چربی -> لک
اثر عطار -> الهی نامه
اثری از ساموئل بکت -> اخربازی
اجازه -> اذن
از استان‌های ایران -> خوزستان
از بزرگترین شاعران معاصر -> احمد شاملو
از ماه‌های سریانی -> شباط
از یک نوع -> همجنس
استعمال -> مصرف
اصل و عصاره هر چیز -> جوهر
بازرس -> مفتش
بالاترین نقطه -> اوج
بحر -> زو
بخشش -> عطا
بخشیدن -> بذل
به طور رسمی -> رسما
بهانه‌گیر -> بدقلق
بیماری عصبی همراه تشنج -> صرع
پارسایان -> زهاد
پرده‌دری -> هتک
پشه -> بق
پوشاک دست -> دستکش
تقسیم بندی بر اساس صفات مشترک -> طبقه بندی
جمع ضعیف -> ضعفا
حرف تردید -> یا
خالص و بی‌غش -> بیژه
خراج و مالیات -> باج
خستگی -> تعب
خشکی و قاره -> بر
خواری -> ذلت
درماندگی -> ستوهی
درون -> ضمن
دریغ -> اسف
راز -> رمز
ردیف -> صف
ریختن آب -> صب
ستوده -> حمید
سخنران -> خاطب
سنگ جادوگری -> یده
شایسته‌تر -> اصلح
شراب -> خمر
صاحب -> ذی
طبقه فلزی یا چوبی -> قفسه
عبور منظم سربازان -> رژه
عریان -> لاج
عوض و جانشین -> بدل
غلاف کارد و شمشیر -> چخ
فلسفه سهروردی -> اشراق
فیلم جنایی معروف -> هفت
گریبان -> یقه
گوارا -> هنی
گودی -> عمق
گوناگونی -> تنوع
مانند -> چو
مانند -> همچو
مخالف -> ضد
مرافعه‌ها -> دعاوی
مرغابی -> بط
معبود دروغین -> بت
منحصرا -> فقط
میوه -> ثمر
ناشنوایی -> کری
نزد عرب -> عند
نوشته کوتاه -> رقعه
نوعی خیابان -> یک طرفه
نوعی گل شیپوری -> اطلسی
نیستی و نابودی -> عدم
نیمه -> نصف
نیمه روشن کره زمین -> روز
همراه سیم -> زر
همسر ابراهیم نبی -> هاجر
وجود دارد -> است
ویتامین جدولی -> کا
ویژه‌تر -> اخص
کانال تلویزیونی -> شبکه
کریستال -> بلور
کشور اروپایی -> قبرس