جواب مرحله 804 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 804 جدولانه یک

جواب مرحله 804 جدولانه یک

آب دیدگان -> اشک
آنچه نذر کنند -> نذری
ابزار باغبانی -> اب پاش
اثر آلفونس دوده -> ژاک
اثر فرخنده آقایی -> گربه های گچی
از آوازهای ایرانی -> افشاری
از جزایر ژاپن -> یزو
از شهرهای استان اصفهان -> گلپایگان
از شهرهای استان اصفهان -> نجفاباد
از هالوژن‌ها -> ید
با خوی آزادگان -> ازادوار
بابا -> پدر
باهوش -> زیرک
بخشش -> سخا
پایتخت گینه بیسائو -> بیسایو
پیشوا -> رهبر
پیشکش و هدیه -> نثار
پیشین -> اخیر
تلف -> هدر
تنظیم‌ برحسب صفات مشترک -> رده بندی
توده غله پاک شده -> راژ
تین -> انجیر
جهان دیگر -> اخرت
چنگ در زدن -> استمساک
حرف ششم یونانی -> زتا
حیوان مفید -> گاو
خاطی -> مقصر
خالص -> قح
خداشناس -> باخدا
خواستار پناهندگی است -> پناهجو
دارای مضامین عرفانی -> عارفانه
دست نوشته -> خطی
دشمن -> خصم
دشوار -> صعب
دل‌نازکی -> رقت
دهان -> فم
راستگو -> صادق
رایگان -> زب
رنج و محنت -> لگ
روزگاران -> اعصار
زاده -> ولید
ساختار -> سازه
ستدن -> اخذ
سنگین -> وزین
شب پیش رو -> امشب
شهر خوزستان -> اندیکا
شهر گیلان -> فومن
شهر لرستان -> پلدختر
شکننده -> ترد
صدای ترساندن -> پخ
غصه -> غم
فلز نقره‌ای نرم -> سدیم
گردن -> عنق
گلو فشرده -> خفه
مباحثه -> گفتمان
مزه غذا -> طعم
مسابقه دو تیم همشهری -> دربی
مسلط شونده -> فایق
موی پیچیده -> جعد
نامه کناره‌گیری -> استعفا
نت میانی -> لا
نشان قدم -> اثر
نگران -> دلواپس
نوعی یقه -> ارو
هسته انگور -> تکز
همکار مهره -> پیچ
واقعی -> راستین
وقت و نوبت -> پسا
کنده‌کاری -> حکاکی
کوچک -> که
کیف انگلیسی -> بگ
یک چهارم -> ربع