جواب مرحله 803 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 803 جدولانه یک

جواب مرحله 803 جدولانه یک

اثر آلفونس دوده -> پتیشز
اثر احمد محمود -> از دلتنگی
اثر پذیرفتن -> تاثر
اثر جمال میرصادقی -> اضطراب ابراهیم
اثر رجب علی اعتمادی -> شوک پاریسی
اثر شاتوبریان -> اتالا
اثر منیرو روانی پور -> سیریا سیریا
از ایالات آمریکا -> جورجیا
از چهار عمل اصلی -> ضرب
از حروف الفبا -> کاف
از خدایان یونان -> رع
از عناصر اربعه -> اتش
از گازهای آلی -> اتیلن
با تدبیر کار کردن -> احتیاط
بددل -> غر
بدین معنی -> یعنی
برافراشته -> معلا
برجستگی ته کفش -> اج
بزرگ و گنده -> گت
بعضی اوقات -> گاه گدار
بلی آلمانی -> یا
بنیان -> پی
به حساب‌ها رسیدگی می‌کند -> حسابرس
به شگفت آوردن -> اعجاب
بی‌مانند -> بیتا
پاک و پاکیزه -> طیب
پرده و حجاب -> ستر
پرستار کودک -> ل ل ه
پرستش کننده -> عابد
پشت -> بک
پوست دباغی شده نرم -> جیر
پیامبر درون ماهی -> یونس
پیمان کردن -> اشتراط
ترک و رخنه -> ماز
توانا -> مقتدر
جاودانه -> ازلی
جای بی‌خطر -> امن
جای، مکان -> بنک
چند غده -> غدد
چیزهای آشکار -> بدیهیات
حرف هشتم یونانی -> تتا
حرکت کرم‌گونه -> وول
حسن معاشرت -> ادب
خاموش -> ساکت
خشم و قهر -> وژ
خشنودی -> رضا
خوراکی پرطرفدار -> شکلات
داربست زیر سقف -> خرپا
دست و پنجه نرم کردن -> زور ازمایی
دلها -> قلوب
دو جانب -> طرفین
دور شدن از راه اصلی -> انحراف
دوره مشخص در یک فرایند -> فاز
رجعت -> برگشت
زمین سبز و خرم -> چمن
سوراخ -> منفذ
سوسمار -> ضب
شریک سرگرمی -> همبازی
شعر هنگام جنگ -> رجز
شماره نخستین -> یک
شهر استان مرکزی -> مامونیه
شهری در ترکیه -> مرسین
صفحه اعلانات -> پانل
عادت و خو -> داب
عریان -> لاج
علاوه بر این -> دیگر
غذای شبانه -> شام
غنیمت شمردن -> اغتنام
فراوانی -> فرط
فرومایه -> لییم
قلعه -> دژ
گمراهی -> ضل
گوارش -> هضم
لبالب -> مملو
لغزنده -> لیز
مؤسسه چاپ و توزیع کتاب -> انتشارات
مرتبه و منزلت -> ارج
مشهور -> بنام
مناجات -> دعا
نشان و علامت -> اثر
نفوذ و رخته -> رسوخ
نهاد و سرشت -> ذات
نواق موسیقی -> چر
نوشیدنی پر طرفدار -> چای
نوعی پلنگ -> یوز
نوعی هواپیمای جنگی -> بمب افکن
نکوهیدن و بدگویی -> ذم
هر یک از اجزای بدن -> عضو
هم‌معنی -> مترادف
همچنین -> نیز
همگی -> تماما
همنشین برهمن -> رای
همه -> تمامی
هیاهو -> علمشنگه
واحد پول ژاپن -> ین
واحد پول مالزی -> رینگیت
واخواهی -> اعتراض
وسیله -> الت
کر -> ناشنوا
کلام پرسش -> چی
کلفتی -> ضخامت