جواب مرحله 802 جدولانه یک

21 فروردين 1397
جواب مرحله 802 جدولانه یک

جواب مرحله 802 جدولانه یک

آبکی -> رقیق
آرواره -> سق
اثر ابراهیم گلستان -> اسرار گنج دره جنی
اجاق -> اتشدان
اجسام ریز -> ذرات
از حروف یونانی -> یتا
از روی قاعده -> اصولی
امر از گفتن -> گو
باد سرد -> زم
باعث و سبب -> موجب
بدین معنی -> یعنی
بی‌نظیر -> یکتا
پارتیزان -> چریک
پایتخت صربستان -> بلگراد
پایتخت لتونی -> ریگا
پایتخت لهستان -> ورشو
پیامبر درون ماهی -> یونس
تاریکی -> ظلمت
تمامیت، عمومیت -> کلیت
جدال -> چالش
جواهر فروش -> جوهری
جوش خمیر -> وز
خودتراش -> ژیلت
دچار شوک شده -> شوکه
دکه و باجه -> غرفه
راندن -> سوق
روی زیربنا ساخته می‌شود -> روبنا
زهر -> شرنگ
زوجه -> عیال
زیرک و محتاط -> اژیر
ستاره -> اختر
ستم -> جور
سخن زیر لب -> ژک
سخنور -> ادیب
سرای مهر و کین -> دل
سودها -> فواید
شهر مرکزی -> شازند
شهری در اسپانیا -> الچه
طرفدار حکومت اشرافی -> اریستوکرات
قرقاول -> تذرو
قوم کم حرف -> لر
گردیدن -> شدن
گفتگوی اینترنتی -> چت
لعن و نفرین -> سب
مانند بودن -> تشبه
مربوط به واژه -> لغوی
مرتجع فلزی -> فنر
معاوضه کردن -> تاخت زدن
مفهوم لطیف و دقیق -> نکته
منسوب به روم -> رومی
موازی سطح زمین -> افقی
میخ -> وتد
نابرده رنج ... میسر نمی‌شود -> گنج
نادان -> جاهل
نماد -> مظهر
نمونه خروار است -> مشت
نوعی بیماری عفونی مسری -> وبا
هر چیز چهار گوش -> خشتی
واحد پول روسیه -> روبل
واحدی در سطح -> ار
واسط پیچ و مهره -> واشر
ورزش رزمی چینی -> ووشو
وسیله واکس زدن -> فرچه
کادر -> قاب
کاملا شبیه خودمانی -> عین هو
کبودی اندک در پوست -> نیلک
کج شده -> متمایل
کشور اروپایی -> انگلستان
کشور فلاسفه -> یونان
کشوری در آمریکای شمالی -> سنت کیتسونویس
کشوری در قاره سیاه -> توگو
کهنسال -> مسن
کوتاه و چاق -> غک
کینه ورزی -> نقمت
یگانه -> تنها