جواب مرحله 61 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 61 جدولانه یک

جواب مرحله 61 جدولانه یک

آب دیدگان -> اشک
آباد و برقرار -> دایر
آلوی کوهی -> نلک
ابزار نجاری -> اره
اجرای کاری از جانب کسی -> وکالت
ادب آموختن -> تادب
از توابع مثلثاتی -> تانژانت
از درندگان -> ببر
باد برین -> صبا
برگ درخت -> رق
بی فایده -> هرز
بیابان -> بر
پایان امری -> نهایت
پژمرده شدن -> پلاسیدن
پیرامون -> حول
تجملی -> لوکس
تنگاتنگ -> کیپ
تورم و برآمدگی -> ورم
جعبه جادویی -> تلویزیون
حافظ امنیت جامعه -> پلیس
خرس چینی -> پاندا
خطایی در تنیس -> نت
خوب و پسندیده -> نیکو
دیگ دان -> اجاق
روحانی زرتشت -> مغ
ساز کدر -> تار
سبزی سالاد -> کاهو
سحاب -> ابر
سرد -> خنک
شماره نخستین -> یک
عهد قدیم -> باستان
غذای بیمار -> آش
غذای شبانه -> شام
فخرفروشی -> پز
فرهنگ واژگان -> لغت نامه
قمر برجیس -> یو
قوه باصره -> بینایی
گرداب -> ورطه
گلابی -> مل
گوشت بیخ دندان -> لثه
لباس زمستانی -> پالتو
لباس مندرس -> نیم دار
لقب اروپایی -> کنت
ماه سرد -> دی
متحیر ماندن -> بهت
مجازات کردن -> سیاست کردن
مجرای آب -> آب راهه
محبوب -> دلبر
مراقب و نگهبان -> بپا
مرغابی -> بط
مقیاس طول قدیمی -> پا
نزار -> لاغر
نظامی -> سپاهی
نهاد و سرشت -> ذات
نوآوری -> ابتکار
نوشتن -> ثبت
نوعی کلاه -> شاپو
همسر خروس -> مرغ
همسر مرد -> زن
هنوز فرنگی -> یت
واحد اختلاف سطح الکتریکی -> ولت
واحد شمارش مغازه -> باب
واحد وزن -> سیر
وسیله حمل و نقل عمومی -> اتوبوس
وسیله نخ ریسی -> دوک
وقت تلف کردن -> یللی
کدو تنبل -> اج
کشور خجسته -> یمن
کلاه انگلیسی -> هت
کلاه جنگی -> خود
کهنه پرست -> امل