جواب مرحله 59 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 59 جدولانه یک

جواب مرحله 59 جدولانه یک

آغوش -> بغل
اثر رطوبت -> نم
از حیوانات -> اسب آبی
از روی حماقت -> ابلهانه
از سبزیجات -> هویج
از میوه ها -> گیلاس
از ورزش ها -> بولینگ
از وسایل نقاشی -> آبرنگ
اسب حنایی رنگ -> کرند
اما -> ولی
اولین عدد -> یک
باعث و سبب -> موجب
بچه دزد معروف -> آل
بندگی -> یوق
بی قراری -> نا آرامی
پرنده دونده -> شترمرغ
پرنده شکاری -> باز
پی در پی -> متواتر
تکان و جنبش -> سک
جانشین -> وصی
جایزه ادبی آمریکا -> پولیتزر
حشره موزی -> مگس
خواروبار فروش -> بقال
خوب -> نکو
درخت دارد -> برگ
دستورها -> اوامر
دفعه -> مر
دل آزار کهنه -> نو
دوست و محبوب -> حبیب
زور افزایی غیر قانونی -> دوپینگ
زکاوت -> نبوغ
سازش و آشتی -> صلح
سخن بی پرده -> رک
سقف مدور -> گنبد
سود و قسمت -> بهره
سی روز -> ماه
شمع -> موم
شور و شادمانی -> وجد
شیرینی تولد -> کیک
صدای پرندگان -> صفیر
طیران -> پرواز
ظرف آب خوری -> لیوان
عدم -> نیستی
عیب جویی -> خرده گیری
غیربیگانه -> خودی
فریاد بلند -> مهیب
فکر -> سگال
فیلم مجیدی -> باران
قلمه گیاه -> نشا
قهوه ای مایل به سرخ -> آجری
لحظه اندک -> آن
مار خطرناک -> کبرا
مرگ در سکوت -> دق
مظهر روشنایی -> آب
نار -> آتش
ناراست -> کج
نسوان -> زنان
نظامی -> سپاهی
نیام -> غلاف
نیروی زندگی -> جان
وسیله سوراخ کردن -> درل
کذب -> دروغ
کودکی و خردی -> صغر