جواب مرحله 57 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 57 جدولانه یک

جواب مرحله 57 جدولانه یک

اجابت کننده -> مجیب
از روی اقبال -> شانس
انسان گرایی -> اومانیسم
باد ملایم -> نسیم
بالش نرم -> نازبالش
برهنه -> رت
بسیار لاغر شدن -> پوست و استخوان شدن
بلند طبع -> والامنش
بهشت -> مینو
بوزینه -> میمون
بی حرکتی -> راکد
بیماری -> دا
پرش درون آب -> شیرجه
تکان و جنبش -> سک
ثمر ، بار -> میوه
جثه -> هیکل
حیوان باوفا -> سگ
خدای هندو -> برهما
در یک کلاس می نشینند -> هم کلاسی
راز -> رمز
راضی -> خشنود
رها -> ول
سرگردان -> آواره
سری ، دست -> ست
شکننده -> ترد
ضد معنوی -> مادی
عضو رونده -> پا
غذای صبحانه -> مربا
فوری -> آنی
مانند فلز -> متالیک
محفظه ای در لباس -> جیب
محکم کردن -> شد
مربوط به هند -> هندی
مردد -> دودل
مکان -> جا
نژادی از اسلو -> روس
نوعی ماشین چاپ -> رتاتیو
نوعی نان -> سنگک
نیمه گرم -> ولرم
کالا -> جنس
کلمه احتمال -> شاید
یار کلنگ -> بیل