جواب مرحله 56 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 56 جدولانه یک

جواب مرحله 56 جدولانه یک

از اصطلاحات تلویزیون -> پلاتو
از رود های پر آب هندوستان -> براهماپوترا
از شهر رانده شده -> تبعیدی
از گازهای آلی -> متان
بنابراین -> پس
بی خبر -> ناآگاه
پایتخت جمهوری کنگو -> کین شازا
پرآشوب -> ناآرام
پیمان شکن -> خائن
جای بی خطر -> امن
جواب هوی -> های
جوی خون -> رگ
چینه دیوار -> دای
حریت -> آزادگی
خدای قلندر -> هو
دریاچه قزاقستان -> بال خاش
راندن مزاحم -> دک
رفوزه -> رد
روحانی زرتشت -> هاوشت
سخن گزاف -> یاوه
سزاوار و شایسته -> جریر
ظرف آبخوری -> لیوان
علامت جمع -> ها
غیر از -> جز
فیلمی از مسعود کرامتی -> ترانه کوچک من
گله اسب و استر -> ایلخی
گودال -> لان
گیتی -> جهان
ماده معطر -> مشک
مقام وزیر -> وزارت
مناجات -> دعا
منفک -> جدا
موجب شرمساری -> ننگین
نام قدیم اصفهان -> سپاهان
نظامی -> سپاهی
نفرین -> لعن
وزیر فرعون -> هامان