جواب مرحله 52 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 52 جدولانه یک

جواب مرحله 52 جدولانه یک

آوای خنده -> قه
از هم جدا کردن -> گسستن
باشگاه فوتبال اسکاتلندی -> گیمارناک
برابر و مساوی -> یر
برای رفع خستگی می دهند -> مشت مال
بسیار درخشان -> نیر
بینی -> انف
پژوهش -> تجسس
تکرار حرف -> رر
تکرار حرف (پایین جدول) -> ن ن
جز اصلی -> رکن
خرما -> تمر
خوب نسیت -> بد
خوک -> خنزیر
زمزمه کننده -> مترنم
زیارت کننده -> زایر
سامان -> سیج
سگ بیمار -> هار
شیمی کربن -> آلی
طناب -> ریسمان
قعر -> ته
لشگر -> طلایه
ماه تابستانی -> تیر
مخفف گاه -> گه
منجم -> اختری
مهربانتر از مادر -> دایه
ناز کردن -> شیوه گری
نت سوم -> می
نقاشی روی شیشه -> ویتران
نماد اهورامزدا -> فروهر
نه بی ادبانه -> نچ
هسته مرکزی سیم پیچ -> آرمیچر
همکار مهره -> پیچ
کشور مبارک -> یمن