جواب مرحله 49 جدولانه یک

18 فروردين 1397
جواب مرحله 49 جدولانه یک

جواب مرحله 49 جدولانه یک

آب شدن -> ذوب
آسان -> سهل
آماده رفتن شدن -> شال و کلاه کردن
از جنس فلز -> فلزی
از صیفی جات پرطرفدار -> هندوانه
بخشش -> کرم
به دنبال استخدام -> بیکار
بیماری -> دا
پرنده آبزی -> قو
پس انداز -> اندوخته
تا -> خم
جای بازگشت -> مآب
جای هلاک شدن -> مهلکه
دیه -> سربها
ستاره شناس -> نجمی
سرقت -> دزدی
طبیب یونانی باستان -> جالینوس
عدد منفی -> نه
عدد ورزشی -> دو
قاره کهن -> آسیا
قفسه میز -> کشو
گوارا -> مهنا
مظهر پلیدی -> دیو
هیئت وزیران -> کابینه
ورزش رزمی -> کاراته
کاندید -> نامزد
یکدنده -> لجباز
یکدنده -> لجوج